Vieraita Barcelonasta: Sapattivapaalla vapaaehtoistöissä

  • 29.10.2015
  • Uutinen

Barcelonalaiset tutustuivat Suomessa asunnottomuuden vastaiseen työhön.

Txell on asunnottomien etuja ajavan Fundació Mambre -järjestön johtaja ja aktiivinen kansalaisjärjestötoiminnan vaikuttaja Katalonian alueella.  Myös Ignasi työskentelee syrjäytymisen ja asunnottomuuden ehkäisyn parissa.  Kun sapattivuoden aika koitti, Txell ja Ignasi päättivät lähteä Suomeen katsomaan, miten asunto ensin -periaatetta on onnistuttu soveltamaan.

Suomessa oleskelun aikana Collelldemontit ovat tutustuneen eri kansalaisjärjestöjen ja julkisen sektorin väliseen yhteistyöhön ja nähneet suomalaisen asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävän työn monelta eri kantilta. He ovat vierailleet muun muassa myös Niemikotisäätiön ja Sininauhaliiton kohteissa Y-Säätiön lisäksi.

Txell on sitä mieltä, että Suomen ja Espanjan asunnottomuustilannetta on vaikea verrata. Espanjassa jo pelkästään tapa, jolla asunnoton henkilö määritellään, on erilainen. Suomessa asunnottomiksi katsotaan tilapäisesti tuttavien luona asuvat, Espanjassa heidän laskemisensa olisi täysin mahdotonta. Pelkästään Barcelonassa asuu kadulla noin 700-900 ihmistä, kaiken kaikkiaan täysin vailla asuntoa kaupungin alueella on noin 3 000 henkilöä. Talouskriisin vuoksi ihmisiä on Espanjassa häädetty kodeistaan, ja asunto- sekä työllisyystilanne on suuressa osassa maata erittäin vaikea. Samaan aikaan pankkien rakennuttamia asuntoja seisoo tyhjänä.

Collelldemontit ovat oppineet matkansa aikana sen, miten Suomessa on sisäistetty asunto ensin -periaate ja sovellettu sitä käytännössä. Heidän mielestään periaate ei sovi sellaisenaan Espanjaan, mutta maassa tulisi kehittää oma, nykyistä tehokkaampi malli. Nyt Espanjan poliittiset päättäjätkin ovat onneksi havahtuneet asunnottomuustilanteeseen, joten aika olisi kypsä toimintatapojen uudistamiseen. Suomessa asuntotilanne on Espanjaa helpompi, julkisen ja kolmannen sektorin resurssit ovat paremmat ja maassa on huomattavasti vähemmän asunnottomia, mutta Txellin mielestä myös suomalaiset voisivat ehkä oppia jotain myös Espanjasta.

”Suomessa ollaan nyt kovin huolestuneita maahanmuuttajien saapumisesta. Pakolaisille ei kuitenkaan ole tarjolla samoja sosiaalisektorin palveluita kuin Suomen kansalaisille, mikä asettaa heidät eriarvoiseen asemaan. Espanjassa kaikki ihmiset ovat periaatteessa samalla viivalla, sillä meillä on pitkä, monien vuosikymmenien kokemus maahanmuutosta”, huomauttaa Txell.

Collelldemontit ovat myös innokkaita eräretkeilijöitä, ja he saapuivat Helsinkiin kuukauden pituiselle omatoimiselle opintomatkalleen Sveitsin Alpeilta. Luonnossa viihtyvälle pariskunnalle vapaaehtoistyö Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n kesähuvilalla Vartiosaaressa onkin ollut erityisen mieleenpainuva kokemus Suomen-vierailun aikana.