Saattaen vapauteen

  • 22.5.2015
  • Uutinen

SAVA – tehostettua tukea ja sisältöjä uusiin seuraamusmuotoihin

Vapautuvat vangit ovat yksi asunnottomien ryhmistä, joille asunnon saaminen vapailta markkinoilta on erityisen vaikeaa. Vankien elämäntilanteet vaihtelevat ja osalla heistä on rikoshistoriansa lisäksi myös muita sosiaali- ja terveyspuolen ongelmia. Vapautuksen lähestyessä on tärkeää, että vangin tilanteeseen paneudutaan ja lähtö vankilasta suunnitellaan huolella.

Kriminaalihuollon tukisäätiö (Krits) on yksi niistä tahoista, jotka ovat keskittyneet tämän asiakasryhmän tukemiseen asunnottomuuden ehkäisemisessä. Kriminaalihuollon tukisäätiössä toteutetaan porrastettua asumispolkua, joka on todettu vapautuvien vankien kohdalla hyväksi ja toimivaksi ratkaisuksi. Vapautuvan asumispolku alkaa usein Kritsin asumisvalmennusyksikössä, jossa asukkaalla on mahdollisuus sopeutua vapautumiseensa tuetusti ja turvallisesti. Asuttuaan tukiasunnossa noin 1-2 vuotta, asiakas voi saada itsenäisen asunnon esimerkiksi Y-säätiöltä, joka on yksi Kritsin taustayhteisöistä.

Kritsin Saattaen vapauteen -projektissa (Sava) luodaan tehostettua tukea ja sisältöä uusiin rikosseuraamuksiin sijoitettaville vangeille. Savan tavoitteena on vähentää sijoitusten epäonnistumisia valvotussa koevapaudessa, valvontarangaistuksessa ja sijoituksessa laitoksen ulkopuolelle. Tuki räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan ja voi olla esimerkiksi opiskelun tai työtoiminnan lisänä.

Asuminen tapahtuu Kriminaalihuollon tukisäätiön asumisvalmennusyksikössä Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Rikosseuraamuslaitoksen päätöksellä. Jokaiselle Savalaiselle tehdään Rikosseuraamuslaitoksen ja kotikunnan yhteistyöllä sekä Kritsin tuella yksilöllinen suunnitelma. Suunnitelmaan merkitään toimintavelvoitteen sisältö kuten työtoiminta, ryhmiin osallistuminen, ohjelmatoiminta, harrastukset sekä sovitut tapaamiset asumisohjaajien kanssa.

Mukaanpääsy Savan ohjelmaan tapahtuu Rikosseuraamuslaitoksen ja kotikunnan päätöksellä. Valinta tehdään Kriminaalihuollon tukisäätiön asumisvalmennusyksikköön tulevien hakemusten pohjalta. Esimerkiksi valvottuun koevapauteen pääsyyn voi vaikuttaa itsekin osallistumalla aktiivisesti vankilan järjestämään työ-ja kuntoutustoimintaan ja edistämällä rangaistusajan suunnitelman toteutumista.

Sava projektista saa enemmän tietoa ottamalla yhteyttä projektin työntekijöihin.

 

resizedContentImage_c2bad956068bc92dbca340ad2207caaf

Saattaen vapauteen -projekti

Olli Kaarakka, projektipäällikkö, p.050 4124 022

Elina Toijanaho, projektiasumisohjaaja, p. 050 4124 304

Nelli Kasurinen, projektiasumisohjaaja, p. 050 4132 138