Rukkila

  • 7.8.2015
  • Uutinen

2011

Suoja-Pirtti ry:n ylläpitämä Rukkilan asumisyhteisö oli vuosina 2002 – 2009 40-paikkainen asumisyksikkö (asuntola) helsinkiläisille asunnottomille miehille, naisille ja pariskunnille. Toiminta-ajatuksena oli tarjota matalan kynnyksen tilapäistä asumispalvelua asunnottomille helsinkiläisille riippumatta asukkaiden päihde- tai mielenterveysongelmasta. Rukkila antoi asukkaille mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan omaa elämäntilannetta ja tulevaisuutta turvallisessa ympäristössä henkilökunnan ja asukasyhteisön tuella. Tavoitteena oli auttaa kaikkia asukkaita oman asunnon etsimisessä sekä tukea päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä löytämään tarpeenmukainen hoitopaikka.

 

Suoja-Pirtti ry päätti vuonna 2008, että yhdistys lähtee mukaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan. Suoja-Pirtti ry ja Y-säätiö solmivat marraskuussa 2008 sopimuksen Rukkilan kiinteistön vuokra-sopimuksen jatkamisesta 31.10.2009 saakka. Asumisyhteisö tyhjennettiin 14.11.2009 mennessä, ja samalla asuntolatoiminta päättyi. Y-säätiö aloitti kiinteistön peruskorjauksen maaliskuussa 2010. Työt etenivät aikataulun mukaisesti ja harjannostajaisia vietettiin 5.10.2010. Peruskorjaus valmistui maaliskuussa 2011. Kiinteistöön valmistui 17 yksiötä ja kaksi kaksiota sekä entisiin kellaritiloihin asumisyhteisön toiminnalliset tilat. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman sisältämän asuntoloiden muunto-ohjelman mukaisesti Rukkilan asumisyhteisön toiminta muuttui 21-paikkaiseksi tuetun asumisen yksiköksi. Kohderyhmäksi sovittiin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena pitkäaikaisasunnottomat nuoret. Ensimmäiset asukkaat muuttivat Rukkilaan huhtikuussa 2011.