Puolitetaan asunnottomien määrä vuoteen 2022-mennessä!

  • 16.10.2018
  • Uutinen

Kymmenen vuoden pitkäjänteinen työ asunnottomuuden kitkemiseksi on tuottanut tuloksia.

Ministeri Tiilikainen liittää asunnottomuustyön osaksi kestävää kehitystä

17.10 YK:n kansainvälisenä päivänä köyhyyden poistamiseksi järjestetään Suomessa perinteisesti Asunnottomien yön tapahtuma. Tänä vuonna tapahtuman teemana ovat palvelut ja niiden saatavuus. Päivää aikaisemmin 16.10 Asunnottomuustoimijat kokoontuvat juhlaseminaariin Helsinkiin. Seminaarissa palataan asunnottomuustyön historiaan ja ammennetaan onnistumisista eväitä tulevaisuuden asunnottomuustyön suunnitteluun.

Puheenvuoron saavat mm. asuntoasioista vastaava ministeri Tiilikainen, sekä professori Juho Saari. Tiilikainen liittää asunnottomuustyön mielenkiintoisella tavalla osaksi kestävää kehitystä ja Saari puolestaan tarkastelee asunnottomuutta hyvinvointivaltion näkökulmasta. Johtaja Heli Alkila avaa työskentelyä asunto ensin -periaatteella toimivassa työssä ja asunnottomuuden kokenut Yrjö Kumpula tarkastelee tekijöitä, jotka olivat ratkaisevia hänen polullaan asunnottomuudesta takaisin omaan kotiin.

Seminaarissa on esillä myös tuore kirja Yömajasta omaan asuntoon – Suomalaisen asunnottomuuspolitiikan murros, jossa avataan valaisevin esimerkein, kuinka valtiovallan, kaupunkien ja kolmannen sektorin vahva sitoutuminen nousee ratkaisevaksi tekijäksi asunto ensin-toimintamallin läpimurrossa ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisessä.

Suomen asunto ensin -malli tuottaa tuloksia

Asunnottomuusohjelmien (Paavo 1 ja 2, sekä AUNE) aikana on saatu aikaan kansainvälisesti verrattuna poikkeuksellisia tuloksia. Pitkäaikaisasunnottomuus on laskenut Suomessa kymmenen vuoden aikana 45 %, katuasunnottomuus on lähes poistettu ja tällä hetkellä asunnottomuuden ennaltaehkäisyä kehitetään kymmenissä yhteistyöhankkeissa.

Ei siis ihme, että kansainvälinen kiinnostus suomalaiseen asunnottomuustyöhön on kasvanut vuosi vuodelta ja Suomesta haetaan oppia asunnottomuuden kitkemiseen. Asunto ensin -mallimme perustuu asunnottoman itsenäisen elämän mahdollistamiseen omassa asunnossa. Asumisen järjestäminen on perusta myös muiden ongelmien ratkomiselle.

Puolitetaan asunnottomien määrä vuoteen 2022 mennessä

Juho Saaren vetämän eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän maaliskuussa 2018 julkaistussa loppuraportissa ehdotetaan mm. valtion tukemien vuokra-asuntojen osuuden nostamista 30 prosenttiin kaupunkiseudun koko asuntotuotannosta, sekä asumiseen liittyvän eriytymisen ehkäisypolitiikan luomista. Pääministeri Sipilä nosti kehysriihessä keväällä 2018 tavoitteeksi puolittaa asunnottomien määrän vuoteen 2022 mennessä. Eduskunnan tarkastusvaliokunta korosti puolestaan 9.10.2018 julkaistussa mietinnössään, että panostuksia tulee lisätä erityisesti asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn. Valiokunta myös muistutti, että asunnottomuuden ehkäisy on osa laajempaa sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikkaa, eikä asunnottomuus ole pelkästään asuntopolitiikan keinoin ratkaistavissa.

Poliittisten linjausten jälkeen tarvitsemme selkeän valtakunnallisen suunnitelman asunnottomuustyön jatkamiselle, resursseja sekä yhteisiä käytännön tekoja. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen ja palvelujen saavutettavuuden parantaminen on keskeistä. 5 000 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa kasvukeskuksiin on hyvä lähtökohta asunnottomuuden puolittamistavoitteelle. Mikään taho ei yksin ratkaise asunnottomuutta, yhdessä asunnottomuuden kitkeminen on mahdollista.

Tutustu:

Juhlaseminaarin ohjelma

Asunnottomuustyön sivut: www.asuntoensin.fi

Asunnottomien yö: http://asunnottomienyo.fi/

 

Lisätietoja:

Jari Karppinen
ohjelmajohtaja
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE) 2016-2019
0407789291
etunimi.sukunimi@avainvaki.fi

Jarmo Linden
johtaja
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
p. 029 525 0808
etunimi.sukunimi@ara.fi 

Sari Timonen
kehittämispäällikkö
Y-Säätiö
p. 040 720 9913
etunimi.sukunimi@ysaatio.fi