Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry – Jokikievari

  • 18.6.2015
  • Uutinen

2010

” Kuntoutuminen on sitä, että pystyy niinkun selviytymään arjen haasteista ja tulemaan toimeen ihtensä ja muitten kanssa. Itelle se merkitsee ehkä sitä että on niinkun hyvä olla, ei oo paha olla.”.

” Kyllä se tuo semmosta turvallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta että kun tietää että täällä on muitakin ja siellä alhaalla on varmaan muitakin jos sinne menee ja että jos haluaa olla ihmisten kanssa, se onnistuu.”

” No välillä oli niinkun tekemistä ja sitten mukavia ihmisiä joitten kanssa tuli kuitenkin toimeen ja sitte se oli kiva vaihtelu silleen mitä kotona vois yksin möllöttää niin senkin ajan vois käyttää just silleen tekemällä jotain kivempaa kun jumittaa yksinään sitten.”

” Mie uskon itteeni enemmän. Ja ehkä miusta on tullut vähän aikuisempikin.”

Lainaukset Vilma Vartiaisen opinnäytetyöstä Kievarin matkaeväät/HUMAK 2014

Yhteisötalo Jokikievari on Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry:n ylläpitämä asumisyksikkö, joka aloitti toimintansa Joensuun Penttilässä 1.9.2010. Yhteisötalo on suunnattu nuorille 17-30-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille. Yksikössä on 17 asuntoa, jotka ovat kooltaan 31-37,5 neliötä. Asuminen on tuettua ja ohjattua; tukea annetaan arkielämän asioihin, itsenäistymiseen ja vastuun ottamiseen omasta elämästä.

Jokikievarissa asuminen perustuu kuntouttavaan toimintaan, jota ovat muun muassa ohjaukselliset kotikäynnit ja ryhmätoiminta. Kuntouttavan toiminnan lähtökohtina ovat yksilöllisyys, osallisuus, voimavarakeskeisyys ja yhteisöllisyys.

Syksyllä 2015 Jokikievari täyttää 5 vuotta. Viiden toimintavuoden aikana muutosta on tapahtunut: olemme kehittäneet toimintaamme vastaamaan yhä nuorempien asukkaiden ja haasteellisten elämäntilanteiden tarpeisiin. Kuntouttavan toiminnan kehittämisen lisäksi myös verkostoyhteistyö asukkaiden verkoston kanssa on tiivistynyt ja laajentunut. Yhteisötalon arkeen ja kehitystarpeisiin vaikuttavat paitsi yksikön sisäiset, myös monet yhteiskunnalliset ilmiöt. Tämä tarkoittaa jatkuvaa kehittämisvalmiutta, mahdollista ennakointia sekä yhteen hiileen puhaltamista eri sektoreiden toimijoiden kanssa.

Tuula Antikainen ja Vilma Vartiainen (Lainaukset Vilma Vartiaisen opinnäytetyöstä Kievarin matkaeväät/HUMAK 2014)