Parempi yksin kuin huonossa seurassa?

  • 5.3.2015
  • Uutinen

41 % asuntokunnista on yhden hengen asuntokuntia

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto (Valli) ry ja Y-Säätiö järjestivät 4.3.2015 avoimen
keskustelutilaisuuden yksin asuvien tilanteesta ja asemasta. Kansallismuseon auditoriossa pidettyyn tapahtumaan otti osaa n. 100 aiheesta kiinnostunutta.

Yksin asuminen on lisääntynyt Suomessa jo pitkään. Nykyään 41 % asuntokunnista on yhden hengen asuntokuntia. Sen sijaan tieto yksin asuvien tilanteesta, kokemuksista ja tarpeista on hajanaista. Yksin asuvat eivät myöskään ole päässet poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa samalla tavalla esille kuin vaikkapa lapsiperheet.

Tilaisuudessa kuultiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkijan Timo M. Kauppisen katsaus yksin asuvien hyvinvointiin tutkimusten valossa. Koko väestöön nähden yksin asuvia ovat erityisesti iäkkäät naiset, keski-ikäiset miehet ja alle 30-vuotiaat. Yksin asuminen ei tarkoita aina yksinäisyyttä vaan saattaa olla eriomainen asumismuoto esimerkiksi vaikean perhetilanteen jälkeen. Ryhmän sisällä on suuria eroja eikä tähänastinen tutkimus kerro mitään yksin asumisen ja hyvinvoinnin osatekijöiden välisistä syy-seuraus -suhteista. Hyvinvointitutkimusten mukaan yksin asuvilla menee kuitenkin useiden mittareiden valossa huonommin kuin koko väestöllä keskimäärin.

Yksin asuvia sekä muita yhden tulonsaajan talouksia yhdistäviä tekijöitä ovat elämätilanteen haavoittuvuus ja mittakaavaetujen puute. Sosiaaliset riskit kuten työttömyys tai sairastuminen ovat yksin asuvalle vakavampia kuin useamman hengen talouksille. Mittakaavaedut taas tarkoittavat esimerkiksi sitä, että lapseton pariskunta ei tarvitse kaksinkertaista määrää kodinkoneita yksin asuvaan verrattuna.

Vallin puheenjohtaja Vappu Taipale oli kutsunut paneeliin mukaan kuuden puolueen edustajat ja myös yleisö osallistui keskusteluun innokkaasti. Talous ja terveys määrittävät pitkälti yksin asuvan hyvinvointia. Korkeat asumiskulut, palvelujen puute sekä moninaiset byrokraattiset ja taloudelliset toiminnan esteet nousivat esille puheenvuoroissa. Kaivattiin mm. kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, parlamentaarista komiteaa pohtimaan yksin asuvien asemaa, sinkkuasiamiestä sekä uusia yhteisöllisempiä asumisen ja elämisen malleja. Ideoita olisi varmasti riittänyt pidempäänkin pohdintaan. Tärkeä teema saatiin kuitenkin nostetuksi esille. Toivottavasti se pysyy muistissa myös vaalien jälkeen.

Lisätietoja yksin asuvien hyvinvoinnista löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta:
Timo M. Kauppinen, Tuija Martelin, Katri Hannikainen-Ingman ja Esa Virtala: Yksin asuvien hyvinvointi. Mitä tällä hetkellä tiedetään?
http://www.thl.fi/fi/-/yksin-asuvat-voivat-parisuhteessa-elavia-huonommin-keskimaarin

Timo Kauppisen tilaisuudessa esittämä esitys löytyy nettisivujemme arkistopankista http://www.ysaatio.fi/tietoa-y-saatiosta/taustamateriaalia/