Opiskelijat pohtivat tulevaisuuden vuokrakoteja

  • 29.10.2018
  • Uutinen

Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijat pohtivat nuorten asumisen tulevaisuutta. He miettivät uudenlaisia asumisen malleja käyttäen pohjanaan M2-Kotien helsinkiläistä vuokrakaksiota.  

Space in Practise -kurssilla opiskelijat synnyttävät malleja siitä, miten Y-Säätiö-konsernin M2-Kotien noin 60-neliöinen kaksio Helsingin Malminkartanossa voisi syntyä uudelleen. Isossa osassa projektissa on myös nuorten vuokralaisten osallistaminen suunnittelutyöhön työpajoissa.

Opiskelijat suunnittelevat kurssitöitään yhteistyössä M2-Kotien, NAL Asuntojen ja Suomen Punaisen Ristin Kotipolun kanssa.

“Haluamme kuulla opiskelijoiden ajatuksia siitä, mitä nuorten asuminen voisi tulevaisuudessa olla, ja miten voisimme opiskelijoiden mielestä palvella paremmin meidän tulevia asukkaita”, Y-Säätiö-konsernin kehittämispäällikkö Sari Timonen sanoo.


Y-Säätiö-konsernin kehittämispäällikkö Sari Timonen esitteli projektin tavoitteita.  

Tavoitteena pohtia myös asuinalueen merkitystä

Tavoitteena on luoda malleja nuorten toiveet täyttävästä, muunneltavasta tulevaisuuden kodista. Samalla aaltolaiset pohtivat suunnittelutiimeissään, millä keinoilla ympäröivä kortteli ja asuinalue voisi tukea nuoren asukkaan hyvinvointia.

“Odotan, että opiskelijat pystyvät ajattelemaan kurssilla uudella tavalla. Tämä ei ole perinteinen arkkitehtuuriprojekti vaan pikemminkin tulevaisuutta visioiva projekti”, kurssilla opettava muotoilija Pablo Riquelme Aalto-yliopistosta sanoo.

“Kiinnostuin kurssista, koska tulemme työskentelemään nuorten ja todellisessa kodin tarpeessa olevien ihmisten kanssa”, arkkitehtiopiskelija Emile Bajard kuvaa. Suunnittelutyö on Bajardin mukaan erityisen motivoivaa, koska jonain päivänä jokainen voi olla se, joka tarvitsee asunnon. “Vaikka minulla nyt on koti, tiedän, että kenties viikkojen, kuukausien tai vuosien kuluttua saatan olla yksi kodin tarpeessa olevista nuorista.”

Nuorten turvatalojen Kotipolun projektipäällikkö Miki Mielonen painottaa, että suunnittelussa otetaan tarkasteluun erityisesti lähiympäristön merkitys hyvinvoinnille. “Toivon opiskelijoiden nostavan esiin mitä asunnon ulkopuolella voisi tulevaisuudessa tapahtua eri tavalla kuin nyt.”

“Odotan innovatiivisia ratkaisuja, joita emme ole päivittäisessä arjessa vielä keksineet”, NAL Asuntojen toimitusjohtaja Samuli Killström summaa.

Opiskelijoiden työt valmistuvat joulukuussa.