Oikeudenmukaisuutta, asuntoja ja koteja

  • 2.1.2014
  • Uutinen

Keskeisin perustelumme asunnottomuuden poistamiselle on ihmisarvo.

Kun viime vuonna kävimme keskustelua viestintäpolitiikastamme, jouduimme pysähtymään ja pohtimaan sitä, mitä haluamme viestittää. Mikä on keskeinen sanomamme ja mitä termejä käytämme? Kyselyiden, keskustelujen ja pienen aivojumpan jälkeen kiteytimme säätiön perustehtävän seuraavaan muotoon: ”Y-Säätiö edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla asuntoja heille, jotka tarvitsevat kodin”.

Mitä tarkoitamme tällä lauseella? 1980-luvun puolivälistä lähtien sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin rooli asunnottomuuden hoitamisessa on kasvanut merkittävästi. Kuntiin ja kaupunkeihin on rakennettu asunnottomille omia palvelujärjestelmiä. Kunnat ja kaupungit ovat ryhtyneet enenevässä määrin välivuokraamaan asuntoja erityisryhmille – kuten asunnottomille. Tässä yhteydessä myös Y-Säätiöstä on kasvanut merkittävä valtakunnallinen toimija, jonka tavoitteena on aidosti vaikuttaa siihen, että Suomessa ei kenenkään tarvitsisi olla asunnoton. Perustehtäväämme kuvaa myös loppuvuodesta valmistunut video.

Tätä tavoitetta toteutamme hankkimalla ja rakennuttamalla asuntoja, myös julkituomalla sitä ajatusta, että jokaisella on oikeus omaan kotiin ja yksityisyyteen. Asunnottomuus ei mielestämme ole yksilön ominaisuus, vaan tilanne, johon asunnoton erilaisista syistä johtuen on päätynyt. Asunnottomuus tarkoittaa syrjäytymistä asuntomarkkinoilta ja tätä kautta myös syrjäytymistä omasta elämästä sekä siihen liittyvistä sosiaalisista suhteista ja yhteisöllisistä siteistä.

Keskeisin perustelumme asunnottomuuden poistamiselle on ihmisarvo, joka kuuluu jokaiselle. Ihminen on persoona, jolla tulee olla mahdollisuus ja oikeus tulla kohdelluksi arvokkaasti. Tähän ihmisarvon määritelmään kuuluu se, että jokaisella ihmisellä on oikeus asuntoon. Asunnolla on suuri merkitys ihmisen itsetuntoon. Vasta oman osoitteen myötä ihminen on osa tätä yhteiskuntaa ja pystyy elämään siinä tasa-arvoisena jäsenenä.

Asunto myös antaa mahdollisuuden oman elämänhallinnan lisäämiseen ja oman elämän osallisuuteen. Paitsi asunnosta, myös ihmisestä itsestään on kiinni se, tuleeko asunnosta myös koti. Jos asunto on seinät ja katto, on koti enemminkin tunne. Tunne siitä, että tässä on minun paikkani, täällä minun on hyvä olla.

Toivon, että myös vuonna 2014 kykenemme tuomaan ihmisille oikeudenmukaisuutta, asuntoja ja koteja.

Tässä tuore video perustehtävästämme: http://ow.ly/rUjEn

Maria Degerman

Kirjoittaja on Y-Säätiön asumispalvelupäällikkö