Nuorten yhteisöasumisen kokeilu käynnistyy

  • 9.4.2015
  • Uutinen

2015 aikana käynnistyy kolme ensimmäistä kokeilua

Asuntoa tarvitseva nuori jää helposti toimenpiteiden ja viranomaisten väliin. Oman muotoinen koti -hanke etsii uusia ratkaisuja nuorten asunnottomuuteen konkreettisten kokeilujen, kuten yhteisöasumisen kautta. Hel­singin kau­pungin nuo­ri­soa­siain­kes­kuksen, Toimivan kau­pungin, Nuo­ri­soa­sun­to­liiton ja Y-Säätiön yhteinen tavoite on, että vuonna 2018 jokaisella nuorella Helsingissä on koti.

– Nuorten asunnottomuus on monen asian summa, eikä siihen ole olemassa yksinkertaista ratkaisua.

Siksi on tärkeää, että eri toimijat yhdistävät voimansa ja ryhtyvät kokeilujen kautta hakemaan vaihtoehtoisia tapoja ratkaista nuorten asunto-ongelma, pääsihteeri Minna Vierikko Nuorisoasuntoliitosta kertoo.

Vuoden 2015 aikana käynnistyy kolme ensimmäistä kokeilua. Kaupungin vuokra-asunnoista vastaavan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa aloitetaan nuorten yhteisöasumisen kokeilu, kun tyhjillään oleva huoneisto muutetaan asumiskäyttöön. Liiketilojen ja muiden tyhjien tilojen muuttaminen nuorten yhteisöasumisen käyttöön etenee vaiheittain.

Nuorisoasiainkeskuksen kesätoimintakeskuksessa Vartiosaaressa testataan tänä vuonna uutta kausiasumisen muotoa. Siinä yhdistetään vaikeassa tilanteessa olevien nuorten asuminen, töiden opinnollistaminen ja harrastaminen. Nuoret työskentelevät kesätoimintakeskuksessa ja asuvat kesän Vartiosaaressa. Työ on osa heidän opintojaan Stadin ammattiopistossa. Syksyllä on tavoitteena käynnistää vanhusten ja nuorten yhteisasumisen kokeiluja. Uutta nuorten ja vanhusten asumismuotoa on suunniteltu yhdessä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ja Helsingin Diakoniaopiston kanssa. Tavoitteena on löytää ensimmäisen vuoden aikana 30 asunnottomalle nuorelle oma koti.

– Tärkeää on ymmärtää, että nuorten asunnottomuus ei ole pelkästään kadulla asumista. Se on myös kavereiden sohvilla yöpymistä tai sitä, ettei lapsuuden kodista pääse taloudellisista tai muita syistä johtuen muuttamaan eikä sitä kautta itsenäistymään, kertoo Oman muotoinen koti -hankkeen projektipäällikkö Miki Mielonen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksesta.

Uusia, kokeilevia ratkaisuja nuorten asunnottomuuden vähentämiseksi peräänkuuluttaa myös asuntoministeri Pia Viitasen aloitteesta koottu työryhmä. Ympäristöministeriön asettama työryhmä luovutti 9.4.2015 ministeri Pia Viitaselle toimenpide-esitykset nuorten asunnottomuuden vähentämiseksi. Raportissa ehdotetaan rakentamis- ja kokeiluhankkeita, kuten toimistorakennusten muuttamista edullisiksi asuinkohteiksi sekä kimppa- ja yhteisöasumisen kehittämistä. Samaten esitetään kokeiluja, joissa nuoret voivat itse osallistua nuorisoasuntojen korjaamiseen osana koulutusta tai työllistämistoimia. Oman muotoinen koti -hanke on jo ryhtynyt käytännössä toteuttamaan näitä ehdotettuja toimenpiteitä.

Muotoilu on Oman muotoinen koti -hankkeessa apuna uusien toimintatapojen etsimisessä. Yhteissuunnittelun menetelmin nuoret ovat mukana miettimässä ratkaisuja siihen, miten tyhjät tilat voidaan muuttaa nuorten asu­mis­käyttöön ja miten nuo­ri­soa­sumisen kautta paran­netaan koko lähiympä­ristöä. Muotoilun avulla pyritään myös syvemmin ymmärtämään, mitkä asiat vaikuttavat nuorten asunnottomuuteen.

– Muo­toi­lussa on yksinkertaisimmillaan kyse ihmisestä ja ihmisen toiminnasta. Pitää ymmär­tää riip­pu­vuus­suhteet, taus­ta­vai­kuttajat, totutut mallit, muu­toksen esteet, käyttäytyminen ja sosi­aaliset suhteet. Nuorten asunnottomuuteen löytyy uusia ratkaisuja, kun systeemin logiikkaa muuttaa. Se onnistuu, kun hahmotamme kokonaisuuden, ymmärrämme nuoren arkea ja teemme tiivistä yhteistyötä, hankkeessa työskentelevä Toimivan kaupungin kaupunkimuotoilija Pablo Riquelme kertoo.

Oman muotoinen koti -hanke on mukana seuraavissa tapahtumissa: 13.4. Laiturilla Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston järjestämillä kaupunkisuunnittelumessuilla Oman muotoinen koti -työpaja nuorille 8.–15.8. Our House -lähiöasumisen festivaali pääkaupunkiseudulla 3.–13.9. Helsinki Design Week -tapahtumissa 17.10. Asunnottomien yö -tapahtumassa

Oman muotoinen koti -hankkeessa ovat mukana Kansainvälisen designsäätiön Toimiva kaupunki -projekti, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Nuorisoasuntoliitto ja Y-Säätiö. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta.

www.toimivakaupunki.fi/fi/projektit/oman-muotoinen-koti/

Facebook: omanmuotoinenkoti

Lisätiedot: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus projektipäällikkö Miki Mielonen puh. 09 310 89129 miki.mielonen@hel.fi