Nuorten kasvava asunnottomuus osoittaa asumisneuvonnan tarpeen

  • 5.3.2018
  • Uutinen

Nopea puuttuminen asumisen ongelmiin ehkäisee häätöjä ja säästää rahaa. Asumisneuvontamme auttoi viime vuonna yli 50 nuorta turvaamaan asumisensa.

ARAn tänään julkaiseman Asunnottomuus-raportin luvut osoittavat, että alle 25-vuotiaiden nuorten asunnottomuus kasvaa, kun muiden ryhmien asunnottomuus on laskussa. Asunnottomuus kokonaisuudessaan on Suomessa laskenut jo viisi vuotta.

Nuoria asunnottomia on nyt lähes 1 600 noin 7 100 asunnottomasta. Joka viides asunnottomuutta kokeva nuori on pitkäaikaisasunnoton.

”Luvut osoittavat, että nuorten tilanne on huolestuttava. Heidän asumistaan on tuettava kaikin keinoin, jotta he pääsevät itsenäiseen asumiseen kiinni. Tässä ovat avainasemassa kohtuuhintaiset vuokra-asunnot ja asumiseen saatava ohjaus, kuten asumisneuvonta”, sanoo Y-Säätiö-konsernin toimitusjohtaja Juha Kaakinen.

Y-Säätiö on Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja ja yleishyödyllinen vuokra-asuntotoimija.

Viime vuonna Y-Säätiön asumisneuvonnalla pystyttiin estämään 25 nuoren mahdollinen häätö.

Y-Säätiössä asumisneuvonnalla puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vuokranmaksuongelmiin ja asumisen häiriöihin. Ohjausta voidaan antaa myös kysymyksissä, jotka liittyvät omasta kodista huolehtimiseen. Tavoitteena on aina turvata asumisen jatkuminen.

Viime vuonna Y-Säätiön asumisneuvojat antoivat ohjausta noin 230 asukkaalle, jotka asuivat Y-Säätiön omistamissa ARA-vuokra-asunnoissa, M2-Kodeissa. Neuvontaa saaneista joka neljäs oli 18–29-vuotias nuori.

Lähes jokaisella neuvonnan piirissä olleella nuorella oli ongelmia vuokranmaksussa. Monelle oli kertynyt vuokravelkaa ja häätöuhka oli päällä. Y-Säätiön asumisneuvojat auttoivat nuoria taloudellisen tilanteensa haltuunotossa. He ohjasivat nuoret tarvittaessa myös muiden tukea antavien tahojen pariin.

”Viime vuonna Y-Säätiön asumisneuvonnalla pystyttiin estämään 25 nuoren mahdollinen häätö”, Juha Kaakinen sanoo. Samalla vuokranantaja säästi keskimäärin 150 000 euroa kuluja, joita vuokravelkojen perimisestä ja häätöjen toimeenpanemisesta olisi seurannut.

Y-Säätiön M2-Kotien asumisneuvonta alkoi ensin kokeiluna suurimpien vuokra-asuntopaikkakuntien asukkaille. Hyvien tulosten myötä se laajeni viime vuoden aikana valtakunnalliseksi.

ARA tilasi Asunnottomuus-raportin koostamisen Y-Säätiöltä. Raportin toteuttivat FM Raine Helskyaho, YTT Maria Ohisalo ja PhD Saija Turunen.

Lisätietoja:

Juha Kaakinen, Y-Säätiön toimitusjohtaja
juha.kaakinen@ysaatio.fi
puh. 020 7020 325

ARAn tiedote aiheesta sekä Asunnottomat 2017 -raportti