Nuori ei aikuistu yhdessä yössä – arki rullaamaan tukihenkilön tuella

  • 14.4.2014
  • Uutinen

Tukihenkilön tärkein henkilökohtainen ominaisuus on nuorten mielestä huumorintaju. Sillä pötkii pitkälle!

”Kohtuuhintainen ja rauhallisella alueella oleva yksiö”. Tällaisen asunnon nuori useimmiten toivoo saavansa Turussa. Tämän toiveen toteuttamisessa Y-Säätiö on ollut mainio yhteistyökumppani Turun Kaupunkilähetys ry:lle jo 16 vuoden ajan.  TUAS – Nuorten tuettu asuminen saattaa vuosittain Turussa 30–40 erityisen tuen tarpeessa olevaa nuorta asumisen alkuun. TUAS-toiminnan tavoitteena on toteuttaa asumisen tukitoimintaa niille itsenäistyville nuorille, jotka eivät kuulu vastaavien lakisääteisten palveluiden piiriin eli ovat niin sanotusti palveluiden suhteen väliinputoajia. Toiminnan avulla voidaan tarjota nuorelle tukea varhaisessa vaiheessa ja ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä.

Itsenäisen asumisen aloittaminen on monelle nuorelle todella jännittävää ja myös haasteellista aikaa. Nuorella on usein huoli pärjäämisestään; miten osaan hoitaa yksin kaikki asiat ja kuinka saan niukat tulot riittämään elämiseen. Huoli on usein myös siitä, mistä ja miten saa hankittua kaikki kodin tarpeelliset tavarat. Tavallisesti omat vanhemmat voivat auttaa monella tavalla itsenäisen elämän opettelussa. Aikuiseksi kasvaminen voi tuntua kovin pulmalliselta silloin kun nuorelta puuttuu oma tukiverkosto, jota itsenäisen asumisen aloittamisessa kipeästi kaivattaisiin. Joillakin nuorilla läheiset asuvat fyysisesti kaukana, kun opiskelemaan on muutettu muualta. Monen tukea tarvitsevan nuoren arkea ovat myös vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, läheisillä ei ole voimavaroja aikuistuvan nuoren tukemiseen. Tuen tarvetta voivat lisätä myös nuoren henkilökohtaiset haasteet, kuten neurologiset erityisvaikeudet, mielialaongelmat ja yksinäisyys.

TUAS-toiminnassa jokainen nuori saa tuekseen oman koulutetun vapaaehtoisen tukihenkilön, joka auttaa nuorta yhteisesti sovituissa asioissa ja jonka kanssa voi jutella arkipäivän asioista. Vapaaehtoinen tukihenkilö tuntee usein nuoren ja hänen arkensa parhaiten. Paperiasioiden hoitoa, rahan riittävyyden opettelua, taloudellista ruuanlaittoa, keskustelua ja kannustamista.  Näitä nuoret eniten toivovat tukihenkilöltä. Tukihenkilön tärkein henkilökohtainen ominaisuus on nuorten mielestä huumorintaju. Sillä pötkii pitkälle!

Kuka sitten ryhtyy tukihenkilöksi? Vastaus on: Ihan tavallinen aikuinen. Joillakin motiivi on saada käytännön kokemusta nuorten parissa toimimisesta esim. sosiaalialan opintojen tueksi. Useimmiten lähtökohtana tukihenkilöksi ryhtymiseen on puhtaasti auttamisen halu, tarve laittaa oma kortensa kekoon nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tukihenkilöt ovat nuoren elämästä kiinnostuneita arjen asiantuntijoita, kukin omalla tavallaan. He kun ovat kaikenikäisiä ja eri alojen ammattilaisia, osa vielä opiskelijoita ja osa jo eläkkeellä. Ja kaikki ovat aivan kullanarvoisia!

Päivi Rouvali

Vastaava koordinaattori TUAS – Nuorten tuettu asuminen

Turun Kaupunkilähetys ry