Kauppalehti Presso uutisoi Neljä viisaan mietinnöstä

  • 17.4.2015
  • Uutinen

2007

2007 asuntoministeri Jan Vapaavuoren nimittämä työryhmä Neljä viisasta olivat jättämässä asuntoministerille mietintöään. Työryhmään kuuluivat silloinen Helsingin kaupungin sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen, piispa Eero Huovinen, lääketieteen tohtori ja kaupunginvaltuutettu Ilkka Taipale sekä Y-Säätiön toimitusjohtaja Hannu Puttonen. Y-Säätiön nykyinen toimitusjohtaja Juha Kaakinen toimi työryhmän sihteerinä.

Presso toteaa artikkelissaan, että ehdotus asunnottomuuden nollatoleranssista on radikaali ja muuttaisi koko suomalaisen sosiaalipolitiikan suunnan. Työryhmän raportti ”Nimi Ovessa” julkaistiin samaisena vuonna. Ohjelman tavoitteena oli kohdennettujen toimenpiteiden kokonaisuus, jolla poistettaisiin pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2011 mennessä. Samalla tehostettaisiin asunnottomuuden ennaltaehkäisyä. Työtä jatkettiin Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkosen nimeämän työryhmän ”Ahkerat” työskentelyllä vuonna 2008.

Näiden kahden työryhmän työskentely loi pohjan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmalle. Ohjelma vuosille 2008–2011 perustui valtioneuvoston periaatepäätökseen 14.2.2008.

Valtion puolelta ohjelman toimeenpanosta vastasi ja kokonaisuutta koordinoi ympäristöministeriö ja sen toteutukseen osallistuivat valtion puolelta lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, rikosseuraamusvirasto (rikosseuraamuslaitos), ARA ja RAY. Ohjelman toteutuksessa oli mukana 10 suurinta asunnottomuuskaupunkia (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Lahti, Jyväskylä, Oulu, Joensuu, Kuopio ja Turku), joiden kanssa tehtiin aiesopimukset.

Lisäksi ohjelman toteutukseen osallistui useita valtakunnallisia ja paikallisia järjestöjä ja muita palveluntuottajia. Ohjelmajohtajana toimi Y-Säätiön nykyinen toimitusjohtaja Juha Kaakinen.