Miesten kriisikeskus

  • 6.3.2015
  • Uutinen

2002-2006

Ideaa miesten kriisikeskuksesta lähdettiin pohtimaan työryhmässä johon kuuluivat Y-Säätiön lisäksi A-klinikkasäätiö, Ensi- ja turvakotien liitto sekä Suomen Mielenterveysseura. Työryhmän pohdinnan tuloksena käynnistettiin 2002-2006 Raha-automaattiyhdistyksen projektirahoituksella Miesten kriisikeskus hanke. Kriisikeskuksen toiminta käynnistyi 2.1.2003. Hankkeesta on julkaistu Leo Nyqvistin kirjoittama Kun mies hakee apua – Miesten kriisikeskuksen arviointi niminen väliraportti. Tämä on julkaistu Ensi- ja turvakotien liiton raporttina 2/2004.