Me Väinöläläiset

  • 12.3.2015
  • Uutinen

Jos hommat eivät toimi, on peiliin katsomisen paikka

Ari ja Elmi istahtavat kanssani Väinölän 1-vuotis synttärijuhlinnan lomassa saunan pukuhuoneeseen, josta löytyi hiljainen soppi. ”Mitäs me nyt sulle kerrottais” toteaa Ari ja Elmi jatkaa: ”No meillä on täällä tämä yhteisö. Yhdessä päätetään kaikki asiat”. Miehet jatkavat rupattelua ja minä kirjoitan.

Väinölä on nyt toiminut vuoden verran. Yhteisön toiminta aloitettiin yhdessä. Tällöin asukkaat ja henkilökunta kokoontuivat yhteen ja ryhtyivät pohtimaan miten yksiköstä saisi toimivan. Yhteisön ”valmentajana” on toiminut Antti Särkelä, jolla on mittava kokemus niin yhteisökasvatuksesta kun yhteisöjen ohjauksestakin.

Väinölän yhteisössä on yhteisesti sovittu pelisäännöistä, arvoista ja tavoitteista. Kaikki yhteisön asiat käsitellään asukkaiden ja henkilöstön kesken yhteisökokouksissa. Alkuun kokouksia oli viikoittain. Nyt niitä on joka toinen viikko.

Yhdessä oleminen on vahvistanut yhteisön jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja välittävää ilmapiiriä. Hyvästä ilmapiiristä on tullut paljon positiivista palautetta myös yksikössä vierailleilta.

”Yhteisöpalaveri on meidän pomo” toteaa Elmi. ”Yhteisövastuun kautta kasvatetaan yksilöiden vastuuta” jatkaa Ari. Yhteisössä yksilöt ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa ja tästä syystä myös vastuussa toisistaan. Elmin mukaan tämä on johtanut siihen, että asukkaat ihan oikeasti huolehtivat toisistaan. Jos hommat eivät toimi, on peiliin katsomisen paikka. Jos joku ulkoapäin asettaisi pelisäännöt, olisi helppoa syytellä heitä toimimattomuudesta. Nyt pelisäännöistä sopiminen edellyttää jokaisen yksilön vastuunottoa, sen kantamista sekä sitä kautta itsenäisyyden kehittymistä.

Ajatuksena on se, että asukkaat ohjautuvat itsenäiseksi kun itsenäistymistä ja vastuunottoa harjoitellaan jo Väinölässä. Jokainen asukas siis hoitaa paitsi omia asioitaan vastuullisesti, mutta myös yhteisön asettamia vastuutehtäviä. Vastuutehtäviä ovat muun muassa erilaiset matalankynnyksen työtoiminnan tehtävät sekä ryhmien ohjaaminen. Tätä kautta jokainen saa yhteisöstä oman vastuullisen roolinsa, eikä voi vierittää asioiden hoitamista muille.

Henkilökunta ei ota itselleen ratkaistavaksi asukkaiden tai yhteisön ongelmia, vaan ongelmia ratkotaan yhdessä ja siinä kehitytään.  Tätä kautta harjaannutaan kehittämään vuorovaikutustaitoja sellaisiksi, että niiden avulla olisi mahdollista pärjätä myös jatkossa vastaavan kaltaisissa tilanteissa. Ongelmien käsittelyssä opitaan kuulemaan ja näkemään erilaisia näkökulmia asioihin sekä keksimään yhdessä toimivia ratkaisuja.

Kun päätöksiä tehdään tai asioita käsitellään yhdessä, ovat kaikki yhteisön jäsenet tasa-arvoisia. Henkilökunnalla ei ole sen merkittävämpää asemaa kun kenelläkään asukkaallakaan. Jokainen vaikuttaa yksilönä siihen millainen yhteisö on ja ketä Me Väinöläläiset ollaan.

Kirjoitus on tehty Väinöläläisten Elmi Mohammed Warsamin ja Ari Saatolan haastattelun pohjalta.