Maria Ohisalo: ”Pyritään siihen, ettei yksikään ihminen jäisi asunnottomaksi energiakriisin seurauksena”

  • 20.10.2022
  • Uutinen

Asunnottomuusseminaarissa keskusteltiin hyvinvointialueista ja asunnottomuusohjelmista. Tilaisuudessa puhunut ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo korosti työn jatkumisen merkitystä: ”Aktiivisuutta tarvitaan koko ajan, ei ainoastaan Asunnottomien yönä.”

Asunnottomuusseminaarissa keskusteltiin hyvinvointialueista ja asunnottomuusohjelmista. Tilaisuudessa puhunut ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo korosti työn jatkumisen merkitystä: ”Aktiivisuutta tarvitaan koko ajan, ei ainoastaan Asunnottomien yönä.”

Y-Säätiön, ARAn ja Asunto ensin Verkostokehittäjien 14.10. järjestämä Valtakunnallinen asunnottomuusseminaari kokosi jälleen yhteen asunnottomuustyön asiantuntijoita ympäri Suomen. Vuosittain järjestettävän seminaarin teemana oli tänä vuonna asunnottomuustyön turvaaminen tulevilla hyvinvointialueilla.

Tilaisuuden avannut ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo kiitti puheenvuorossaan yhteistyöstä, jonka ansiosta asunnottomien ihmisten määrä Suomessa on laskenut jo monena vuonna peräkkäin.

Työtä on kuitenkin edelleen tehtävänä. Ohisalo muistuttaa, että asunnottomuuden torjuntaan on kiinnitettävä huomiota myös muiden kriisien keskellä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo ja Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski. Kuva: Salla Puhakka.

”Asunnottomuus ei ole ainoastaan yksilön, vaan myös yhteiskunnan näkökulmasta merkittävä ongelma. Asunnottomuus on yksi konkreettisimmista köyhyyden ilmentymistä. Jokainen ihminen tilastoissa on yksilö”, Ohisalo toteaa.

”Pyritään siihen, ettei yksikään ihminen jäisi asunnottomaksi energiakriisin seurauksena.”

Kohtuuhintainen asuminen ja asumisneuvonta avainasemassa

Ratkaisut asunnottomuuden torjuntaan ovat Ohisalon mukaan yksinkertaiset. Kohtuuhintaisesta asumisesta ei tule tinkiä, vaikka energiakriisi tuottaakin kustannuspaineita rakentamiseen.

”Asumisneuvonta on tärkeässä roolissa taloudellisista syistä johtuvan asunnottomuuden ehkäisemisessä. Valtion lisärahoituksella kunnat voivat tarjota maksutonta asumisneuvontaa”, hän sanoo.

Nykyisen hallituksen asettamaan tavoitteeseen on vielä matkaa. Ympäristöministeriö on nimittänyt Y-Säätiön entisen toimitusjohtajan Juha Kaakisen selvittämään, miten tavoite asunnottomuuden poistamisesta voidaan saavuttaa. Kaakisen koostama esitys tulee tarkastelemaan konkreettisia toimenpiteitä, joita asunnottomuuden poistaminen edellyttää, ja eri tahojen roolia tuossa työssä.

Asunnottomuustyö jatkuu uusilla hyvinvointialueilla

Seminaarissa kuultiin myös Mikko Hytösen puheenvuoro sosiaali- ja terveysministeriöstä siitä, miten asunnottomuuden puolittamisohjelma etenee. Myös ohjelmatoteutuksen käytännön esimerkkejä esiteltiin Jyväskylästä ja Tampereelta.

Keskustelua käytiin myös tulevista hyvinvointialueista. Tilaisuudessa kuultiin myös Helsingin apulaispormestari Daniel Sazonovia, joka oli mukana Hyvä asuminen -kehittämispilotissa, jonka Y-Säätiö toteutti yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Pilotti keskittyi Helsinkiin, jossa paneuduttiin jälleenvuokra-asuntojen häiriöiden ehkäisemiseen ja hyvien käytäntöjen kehittämiseen.

Helsingin apulaispormestari Daniel Sazonov korosti asunnottomuusseminaarissa, että Helsingin kaupunki pitää jatkossakin kiinni tavoitteesta poistaa asunnottomuus kokonaan vuoteen 2025 mennessä. Kuva: Salla Puhakka.

Sazonov kannusti pilotin tulosten hyödyntämistä jatkossa operatiivisiksi johtopäätöksiksi. Asunnottomuuden poistamista hän piti tärkeänä tavoitteena myös kaupunkistrategian näkökulmasta.

”Helsingin kaupungin tavoitteesta asunnottomuuden poistamiseksi vuoteen 2025 mennessä pidetään kiinni. Kuntarakenteet eivät saa estää tavoitteen toteutumista”, hän toteaa.

”Tulevissa hyvinvointialueissa voi piillä ns. railoriski, jossa joidenkin ihmisten palvelut voivat jäädä kunnan ja hyvinvointialueiden väliin”, Sazonov muistuttaa.

Tilaisuudessa puhunut Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski esitteli asunnottomuusseminaarissa Y-Säätiön tavoitteet tulevalle hallitusohjelmalle. Myös Ojankoski muistutti soteuudistuksessa piilevän palvelurakenteen näkökulmasta riskejä.

”Ennaltaehkäisevien palveluiden, kuten asumisen tuki- ja mielenterveyspalveluiden saatavuus ja resursointi  tulee varmistaa hyvinvointialueiden aloittaessa”, Ojankoski painottaa.