Asunnottomuusjärjestöt: järjestöjen rahoituksen leikkaukset uhkaavat korvaamatonta asunnottomuustyötä

  • 11.4.2024
  • Uutinen

Asunnottomuusjärjestöt vetoavat hallitukseen, että suunnitelmista leikata sosiaali -ja terveysjärjestöjen valtionavustuksia luovuttaisiin. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tekevät korvaamatonta työtä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

Järjestöt esittävät huolensa leikkauksien vaikutuksista asunnottomuutta kokevien palveluihin ja heille tarjolla olevaan tukeen. Asunnottomuustyötä tekevät järjestöt tavoittavat tehokkaasti kaikista haavoittuvimmassa asemassa ja palveluiden ulkopuolella olevia ihmisiä.

Hallitus on ottanut tavoitteekseen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen vuoteen 2027 mennessä. Asunnottomuusjärjestöjen toiminnasta leikkaaminen heikentäisi mahdollisuuksia saavuttaa tavoite. Järjestöjen työllä on korvaamaton rooli asunnottomuustyössä julkisten palveluiden täydentäjänä.

Kannanotossa huomautetaan, että asunnottomuustyöstä leikkaamalla saavutettaisiin vain lyhytaikaisia säästöjä. Julkisten palveluiden tarve kasvaa ihmisten haasteiden syventyessä, jos järjestöjen tarjoamaa varhaista tukea ei olisi saatavilla.

Järjestöillä tärkeä rooli asunnottomuuden poistamisessa 

Järjestöjen tekemän valtion avustaman asunnottomuustyön vaikutuksista julkaistiin juuri tuore  selvitys. Sen mukaan järjestöjen valtion avustama asunnottomuustyö on tärkeä osa yhteiskunnan pyrkimyksiä vähentää asunnottomuutta. Järjestöjen työssä tunnetaan asunnottomien tarpeet hyvinvointialueita syvällisemmin, ja toimintaa pystytään myös kohdentamaan haavoittuville kohderyhmille kuten nuorille, moniongelmaisille ja palveluiden ulkopuolella oleville.  

Järjestöjen asunnottomuustyön vahvuudeksi havaittiin myös nopea reagointikyky: asunnottomien palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan ketterästi, jos muutoksia tapahtuu asunnottomuuskentässä tai asunnottoman ihmisen elämässä. Asunnottomuustyön kentän reagointikyvyn ylläpitäminen olisi erityisen tärkeää tilanteessa, jossa hyvinvointialueuudistus ja sosiaaliturvan leikkaukset voivat laajentaa asunnottomuuden riskin koskemaan aiempaa suurempaa joukkoa suomalaisista.   

Kannanoton allekirjoittajina ovat Nuorisoasuntoliitto NAL ry, Y-Säätiö, Vailla vakinaista asuntoa ry ja Sininauhasäätiö.