Juha Kaakinen Juha Sipilän asettamaan eriarvoisuustyöryhmään

  • 17.1.2017
  • Uutinen

Pääministeri Juha Sipilän asettaman työryhmän tehtävänä on löytää uusia keinoja yhteiskunnallisen eriytymisen pysäyttämiseksi.

Valtioneuvoston kanslia on asettanut eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän, jonka tehtävänä on löytää uusia keinoja pitkään jatkuneen yhteiskunnallisen eriytymisen pysäyttämiseksi.
Työryhmän puheenjohtaja on sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari. Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen on yksi ryhmän kahdeksasta jäsenestä.

”Asiantuntijaroolini työryhmässä liittyy asumisen, asumistukien ja asunnottomuuden keskeisiin kysymyksiin. Odotan innolla ryhmän työn käynnistymistä”, Kaakinen kertoo.

Ryhmän tavoitteena on luoda edellytykset kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden pärjäämiselle yhteiskunnassa sekä luoda omalta osaltaan yhdenvertaista ja tasa-arvoista Suomea. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muun muassa julkisen vallan käytössä olevien resurssien uudelleenkohdentamista ja sääntelyn uudelleenarviointia.

Erityisesti huomiota kohdennetaan varhaiskasvatukseen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen, koulutukseen, työn, työttömyyden ja työvoiman ulkopuolella olemisen rajapintoihin, asumiseen, ylivelkaantumiseen ja maahanmuuttoon.

Ryhmä ottaa valmistelussaan huomioon hallituksen kärkihankkeet, sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden ja rahoituksen uudistuksen, kuntoutuskomitean sekä muut työryhmät ja hankkeet. Työryhmän esitys valmistuu loppukeväällä 2018.