Inside Housing -lehti tutustumassa Asunto ensin -malliin

  • 14.10.2016
  • Uutinen

Jätkäsaaren kaavoituksen lähtökohta on sosiaalisesti monipuolinen asukasrakenne. Alueelle syntyy runsaasti erilaisia asumismuotoja ja useita ARA-vuokrataloja.

Y-Säätiö ja Suomessa tehtävä asunnottomuustyö on syksyn aikana ollut vahvasti esillä kansainvälisessä mediassa. Erityisesti Iso-Britanniassa asiantuntijat ja alan median edustajat ovat kiinnostuneet siitä, miten Suomi on onnistunut ainoana eurooppalaisena maana vähentämään asunnottomuutta. Monet pohtivat sitä, olisivatko samanlaiset toimintatavat mahdollisia heidän kotimaassaan.

Lokakuussa Y-Säätiön vieraana kävi Inside Housing -lehden toimittaja, joka vieraili muun muassa Asunto ensin -periaatetta soveltavissa asumispalveluyksiköissä ja tapasi alan asiantuntijoita ympäristöministeriöstä ja järjestöistä sekä Y-Säätiön asukkaita. Jätkäsaaressa toimittaja tutustui Helsingin kaavoituspolitiikkaan, jossa jokaiselle alueelle kaavoitetaan monipuolisesti niin nuorisoasumista, ARA-vuokrataloja kuin hitas-kohteitakin. Jätkäsaaren aluesuunnittelua ja arkkitehtuuria esitteli projektipäällikkö Matti Kaijansinkko Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.