Hyvinvointialueuudistus oli teemana Y-päivässä

  • 26.1.2023
  • Uutinen
  • Paasitorni, Y-päivä

Vuosittainen Y-Säätiön tapahtuma kokosi korona-ajan jälkeen yli satapäisen joukon asiantuntijoita Helsinkiin Paasitorniin kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Vuosittainen Y-Säätiön järjestämä Y-päivä kokosi korona-ajan jälkeen yli satapäisen joukon asiantuntijoita Helsinkiin Paasitorniin kuulemaan ja keskustelemaan asumisen sekä asunnottomuuden ajankohtaisista asioista. Tapahtuma järjestettiin keskiviikkona 18.1. jo 15. kerran Y-Säätiön yhteistyökumppaneille ympäri Suomen.

Päivän aikana kuultiin puheenvuoroja tuetusta asumisesta ja hyvinvointialueiden mukanaan tuomasta muutoksesta. Tarvitsemme hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyö asunnottomuuden poistamisessa ja todellisen soteintegraation läpiviemisessä. Keskusteluissa korostui erityisesti sektorirajat ylittävän yhteistyön merkitys ja riittävän monipuolinen arviointi kunkin asunnottoman tuen tarpeesta sekä hänelle riittävistä tukimuodoista, lähtökohtana asunnottoman henkilön hyvinvoinnin turvaaminen.

Samuel Adouchief, HUS

Tilaisuudessa Anu Rantanen Y-Säätiöstä esitteli puheenvuorossaan – asumisyksiköstä omaan kotiin, Pelastusarmeijan kanssa toteutetun pilotin. Pilotin avulla on tehnyt näkyväksi, että jo olemassa olevia toimintamalleja yhdistämällä saadut hyödyt, vahva yhteistyö ja tahtotila löytää asunnottomalle hänen elämäntilanteeseensa parhaiten sopiva koti auttaa häntä eteenpäin.

Anu Rantanen, Y-Säätiö
Jari Karppinen, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö

Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski painotti omassa puheenvuorossaan, että asunnottomuuden poistaminen on enää vain tekoja. Ojankoski esitteli myös Y-Säätiön hallitusohjelmatavoitteet, joita ovat asunnottomuuden poistamisohjelma ja sille nimetty ohjelmajohtaja, asunnottomuuden poistaminen osaksi MAL-sopimuksia, sosiaaliturvan uudistuksessa varmistettava asumisen ensisijaisuus, pikaisen palvelun toimintamalli asunnottomaksi joutuvalle ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tuottavan ARA-järjestelmän turvaaminen.

Teija Ojankoski, Y-Säätiö

Y-Säätiö palkitsi yhteystyökumppaneita

Y-Päivässä palkittiin vuoden 2022 yhteistyökumppanit. Tänä vuonna palkinto myönnettiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle. Valinnan perustelut olivat seuraavat: ”Vuoden yhteiskumppani on laadusta tinkimätön suomalaisen asumisen ja asuntopolitiikan toimeenpanija ja kehittäjä. ARA varmistaa kohtuuhintaista ja turvallista asumista niin, että kodit parhaiten vastaisivat erilaisten ihmisten asumisen tarpeisiin elämäntilanteiden mukaan.”

Jarmo Linden ja Sina Rasilainen ARAsta

ARAsta palkittiin lisäksi esityisasiantuntija Sina Rasilainen. Yhteistyökumppanina häntä arvostetaan asiantuntemuksen ohella hänen ystävällisestä ja arvostavasta asenteestaan sekä ripeydestä, jolla hän tarttuu yhteisesti kehitettäviin asioihin. Sina on vuosien varrella ollut kehittämässä asunnottomuustyön menetelmiä ja asumisneuvonnan monipuolista toimintaa monialaisissa verkostoissa.

Päivän puhujan André Noël Chakerin sanoin – yhdessä valoa kohti!

Y-Päivän esitykset

Kuvat: Salla Puhakka/Y-Säätiö