Ratkaisuja asumisen häiriöiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn

  • 18.12.2023
  • Uutinen
  • Asunto ensin, Tuettu asuminen, Y-Säätiö

Asunto ensin -periaatteen mukaan oma asunto on perusoikeus. Suomessa periaatetta toteutetaan tyypillisesti järjestämällä asunnottomuutta kokeneelle ihmiselle vuokra-asunto sekä asukkaan tarpeiden mukainen tuki, ja tulokset ovat olleet erinomaisia. Tuettuun asumiseen, kuten kaikkeen muuhunkin asumiseen, voi liittyä välillä häiriöitä ja ongelmatilanteita. Tällaisia tilanteita varten ja niiden ennaltaehkäisemiseksi Y-Säätiö etsi hyviä käytäntöjä yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.

Y-Säätiö järjesti viime vuonna Hyvä asuminen -työpajasarjan, johon osallistui Helsingin kaupunki sekä palveluntuottajia ja järjestöjä. Tarkoituksena oli pureutua asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevien tuettujen asuntojen häiriöiden ennaltaehkäisemiseen ja ongelmatilanteiden hoitoon. Työskentelyn tuloksena tunnistettiin käytäntöjä, joilla voimme turvata hyvän asumisen vuokralaisillemme ja heidän naapureilleen.

Ohjaavana ajatuksena työpajasarjassa oli jaettu ymmärrys siitä, että hyvä asuminen halutaan turvata nimenomaan asukkaalle. Tuettuun asumiseen liittyy useita toimijoita vuokranantajasta ja isännöitsijästä palveluntarjoajaan ja viranomaiseen. Kun lähtökohdaksi yhteistyöhön eri toimijoiden välillä otetaan asukkaan näkökulma, katse pysyy pallossa haastavissakin tilanteissa. Tavoitteena on ensisijaisesti asumisen jatkuvuuden turvaaminen sekä asunnottomuuden ehkäiseminen.

”Halusimme Y-Säätiössä koota keskeiset toimijat yhteen pohtimaan tukiasumiseen liittyvien häiriötilanteiden hoitamista. Ajatuksena, oli että yhdessä voimme selkeyttää häiriötilanteisiin liittyviä työprosesseja,” Y-Säätiön kiinteistöjohtaja Juha Niskanen kertoo työpajasarjan taustoista.

”Kaikki lähtivätkin mukaan työskentelyyn. Kokemukset ja haasteet olivat kaikille yhteisiä. Työpajasarjassa syvennyttiin tilanteisiin monipuolisesti ja yhteiset havainnot saatiin koottua mainiosti”

Yhteiset toimintatavat auttavat haastavissa tilanteissa

Hyvä asuminen -työpajasarjan keskeiset havainnot on koottu tiiviiseen oppaaseen sekä huoneentauluun, jotka ovat ladattavissa täältä. Työpajoissa tunnistettiin askeleita, jotka helpottavat navigoimista haastavissa tuetun asumisen häiriötilanteissa.

Ongelmatilanteiden ratkaisemisen kannalta löydettiin työpajoissa viisi teemaa. Tilanteen kiireellisyyden tai kiireettömyyden tunnistaminen voi ratkaista asumisen turvaamisen ja rauhan säilyttämisen naapurien välillä. Tukiasumisen roolien tietäminen ja asianomaisten tunnistaminen on olennaista. Lisäksi on tärkeää tuntea henkilötietojen luovuttamiseen liittyvät säädökset sekä tunnistaa viestintäpaineet. Jos tilanteeseen liittyy korvattavia vahinkoja, pitää vahingon maksaja selvittää ja pyrkiä estämään lisävahingot. Asumishäiriön seurauksena voidaan joutua arvioimaan asumisen jatkumisen edellytyksiä. Näissä tilanteissa ratkaisevaa usein on, onko asukas mukana selvittämässä tilannettaan, ottaako asukas tarvittaessa tukea vastaan ja onko riittävää tukea ja hoitoa tarjolla.  

”Vaikka jokainen asumisen häiriö on uniikki, niin prosessit ja mallit auttavat tilanteiden selvittämistä. Askelmerkkien hahmottelu etukäteen antaa myös työntekijöille turvaa ja tukea. Näihin tilanteisiin liittyy usein erilaisia paineita ja on suuri apu, jos tietää, mistä lähteä liikkeelle ja, mitä tehdä seuraavaksi”, kertoo Niskanen.

Y-Säätiö kiittää kaikkia Hyvä asuminen -työpajoihin osallistuneita panoksestaan kehittämistyöhön. Hyvän asumisen turvaaminen kaikille vuokralaisille ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy vaatii laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Työpajasarjaa koordinoi Asunto ensin Verkostokehittäjät -toiminta. Lisätietoja Verkostokehittäjien työstä löytyy asuntoensin.fi-sivuilta.