Elämäntilanteen huomioiva tuki on asunnottomuutta kokeneille naisille tärkeää

  • 30.9.2021
  • Uutinen

Riitta Granfeltin ja Saija Turusen uusi tutkimus tarkastelee naisten asumispolkuja. Tutkimuksessa käy ilmi, että asunnottomuutta kokeneille naisille kaikista tärkeintä on työntekijältä saatu tuki.

Y-Säätiön tutkijoiden Riitta Granfeltin ja Saija Turusen tutkimus käsittelee naisten saamaa tukea sekä vuorovaikutusta asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Tarkastelun kohteena ovat myös naisten asumispolkujen eri vaiheet asunnottomuudesta omaan kotiin.

Granfeltin ja Turusen tutkimus osoittaa, että naisten asumispolut ovat vaihtelevia ja sisältävät sekä omaehtoisia, epävirallisia ratkaisuja, kuten sukulaisten ja tuttavien luona asustelua, että turvautumista julkisiin asumispalveluihin. Useimmiten omaan kotiin edetään tuetun asumisen kautta.

Moninäkökulmaiselle naisten asumispolkuja käsittelevälle tutkimukselle on ollut kysyntää.

”Kansainvälisesti naisten asunnottomuutta käsittelevät tutkimukset ovat lisääntyneet merkittävästi. Suomessa vastaavaa tutkimusta on kuitenkin tehty vähän”, Y-Säätiön tutkimuspäällikkö Saija Turunen kertoo.

Elämäntilanteen huomioiva tuki tärkeää

Tutkimuksessa käy ilmi, että asunnottomuutta kokeneille naisille kaikista tärkeintä on työntekijältä saatu tuki. Yksilökohtainen, elämäntilannelähtöinen tuki on tärkeää asumispolun vaikeissa vaiheissa.

Luottamukseen perustuva vuorovaikutussuhde asiakkaan ja ammattilaisen välillä mahdollistaa myös naisen oman toimijuuden vahvistumisen.

”Haastatteluissa naiset korostivat luottamukseen perustuvan vuorovaikutussuhteen merkitystä esimerkiksi taloudellisen tilanteen selvittelyssä tai asunnon etsimisessä. On tärkeää, että näissä tilanteissa työntekijän kanssa on helppo olla”, tutkija Riitta Granfelt kuvailee.

Asiakkaiden haasteet kuormittavat työntekijöiden jaksamista

Naisten asumispolkuja tarkasteltiin myös ammattilaisten näkökulmasta.

Asumissosiaalista työtä tekevien ammattilaisten haastatteluissa esiin nousivat muun muassa naisten psyykkinen pahoinvointi sekä päihdeongelmat. Monet asumisyksikön työntekijät kantoivat suurta asukkaiden jäämisestä tarvitsemiensa psykiatristen, psyko-geriatristen tai päihdepalvelujen ulkopuolelle.

”Psykososiaalisesti kuormittuneiden naisten parissa työskenteleville työntekijöille tulisi turvata säännöllinen työnohjaus ja traumatyön perusteiden opiskelu”, Granfelt ja Turunen toteavat.

Uusi tutkijaverkosto kokoaa yhteen asiantuntijat

Tutkimusraportti julkaistiin torstaina 30.9. Riitta Granfeltin uraa juhlistavassa seminaarissa. Pitkän tutkijauran naisten asunnottomuuskysymyksien parissa tehnyt Granfelt jää Y-Säätiön palveluksesta eläkkeelle 1.10.2021.

Seminaarissa julkistettiin myös uusi Y-Säätiön koordinoima tutkijaverkosto, joka kokoaa yhteen asumiskysymysten parissa työtä tekevä tutkijat. Verkosto aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

Tutustu Naisten asumispoluilta kerrottua– asukkaiden ja ammattilaisten kokemuksia asunnottomuudesta, kodista ja asumissosiaalisesta työstä -tutkimukseen.