Asunnottomuustyön valmistelu etenee työnimellä AUNE

  • 18.3.2015
  • Uutinen

Näkymä tulevaisuuden asunnottomuustyön suunnasta alkaa kirkastua

PAAVO ohjelmakokonaisuus (2008 – 2015) päättyy kuluvan vuoden lopussa.  Kuukausi sitten valmistuneen kansainvälisen tutkija-arvioinnin mukaan Suomi on yksi maailman parhaimmista esimerkeistä asunto ensin -mallin toimivasta soveltamisesta asunnottomuuden kitkemisessä. Panostus pitkäaikaisasunnottomuuden hoitamiseen on siis kiistatta tuottanut tulosta. Asunnottomuustyön jatkon valmistelua on tehty yhdessä laajan toimijaverkoston kanssa keväästä 2014 alkaen työnimellä AUNE. Kiitos kaikille teille, jotka olette tuoneet asiantuntemuksenne valmisteluun. Kiitos myös tutkijoille, heidän arviointityönsä on tarjonnut ulkopuolista näkökulmaa ja toisenlaisia eväitä valmistelutyöhön. Näkymä tulevaisuuden asunnottomuustyön suunnasta alkaa kirkastua.

On kiistämätön tosiasia että kohtuuhintaisen vuokra-asuntotarjonnan riittämättömyys murentaa pohjaa asunnottomuustyön muilta osa-alueilta erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tarvitsemme tulevaisuudessa lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja – mielellään paljon ja nopeasti. Tässä työssä tarvitaan erityisesti Y-Säätiön kaltaisia toimijoita. Tavoitteemme on että asunnottomuustyöhön kohdennetaan vuosina 2016 – 2019 yhteensä 4 000 vuokra-asuntoa. Tämä tarkoittaa uusien kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista, asuntojen hankinnan lisäämistä, entistä suuremman määrään kaupunkien vuokra – asuntojen kohdentamista asunnottomuustyöhön sekä myös yksityisten vuokra-asuntojen tehokkaampaa hyödyntämistä. Mielenkiintoinen uusi ehdotus on toimintamalli, jossa yleishyödyllinen organisaatio välivuokramallilla hoitaa yksityisten vuokra-asuntojen vuokraamisen asunnottomuustyöhön.

Asuntojen lisäksi tarvitaan panostusta ennaltaehkäisyyn ja asunnottomuuden uusiutumisen estämiseen asunto ensin -periaatettaan pohjalta. Periaate tarjoaa mielenkiintoisen lähestymistavan koko palvelurakenteen uudistamiseen entistä kokonaisvaltaisemmaksi. Hyvä esimerkki on asumisen näkökulman liittäminen Nuorisotakuuseen.  Tavoitteemme on että jokaisen takuun piiriin tulevan nuoren asumistilanne selvitetään. Tarvittaessa käynnistetään yksilölliset toimenpiteet asumisen järjestämiseksi tai asunnon menettämisen estämiseksi. Asumisen turvaamisella luodaan nuorelle edellytykset sitoutua opiskelu- ja työelämään. Ennaltaehkäisyyn panostaminen tarkoittaa myös asumissosiaalisen työn sisällyttämistä sosiaali- ja terveys alan koulutukseen, asumisneuvontapalvelun laajentamista yksityisillä vuokramarkkinoilla asuville sekä maahanmuuttajille räätälöidyn asumisinfo-palvelupisteen perustamista.

Asunnottomuuden uusiutumisen estämisen keskeisimpiä toimenpiteitä ovat matalankynnyksen työtoiminnan mallintaminen osana asumisyksikköjen toiminnan edelleen kehittämistä sekä kotiin vietävän monialaisen tukityön jalostaminen. Uskon, että lähivuosina tulee toiminaan useita ACT -mallin sovellukseen pohjautuvia monialaisia tiimejä, jotka erikoistuvat haastavimman asiakasryhmän asumisen turvaamiseen ja kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Toivottavasti tiimien jäseninä työskentelevät myös kokemusasiantuntijat muiden asiantuntijoiden rinnalla. Pk -seudulla on huutava tarve myös nuorille asunnottomille räätälöidyn turvallisen yöpymisen ja palveluohjausta tarjoavan kriisiasumisen mallin kehittämiseen.

Käytännön toimenpiteiden rinnalla tarvitsemme myös toimivat välineet uusien palvelumallien vaikuttavuuden nopeaan arvioimiseen, yhteisen kehittämistyön jatkamiseen ja tuloksellisiksi osoittautuneiden mallien jalkauttamiseen. Tähänkin taitaa olla ratkaisuvaihtoehto tarjolla, eli Verkostokehittäjät -hankkeessa rakennettu yhteistyöhön ja jakamiseen perustuva toimintamalli.

Suurin piirtein edellä kuvatun kaltaiselta näyttää asunnottomuustyön tulevaisuus tänään Kertun päivänä 17.3. Toki suunnitelma sisältää monta muutakin osa-aluetta ja yksityiskohtaa. Ennen kuin suunnitelmasta tulee totta, on vielä muutama kanto käännettävänä. Yksi suurimmista on varmistaa, että uusi hallitus sitoutuu panostamaan asumissosiaaliseen työhön jatkossakin. AUNE tarvitsee kaverikseen myös kasvavan joukon kaupunkeja nykyisten sopimuskumppanien lisäksi, sekä luonnollisesti myös järjestöjä, työntekijöitä ja asiakkaita. Miten sinun kaupunkisi osallistuu asunnottomuustyön seuraavaan vaiheeseen? Nyt on vaikuttamisen paikka – siis meillä jokaisella.

 

Jari Karppinen

PAAVO 2 ohjelmajohtaja