From Local to Global -seminaari: Asunnottomuuden poistaminen vaatii yhteiskunnallisia muutoksia 

  • 4.6.2024
  • Uutinen
  • Asunnottomuus, asunnottomuusseminaari, Asunto ensin, From Local to Global

From Local to Global -asunnottomuusseminaari kokosi alan huiput ympäri maailmaa Helsingin keskuskirjasto Oodiin, kuulemaan ja keskustelemaan asunnottomuuden poistamisesta. Päivän puheenvuoroissa toistui jaettu ymmärrys asunnottomuudesta yhteiskunnallisena ilmiönä: asunnottomuuden poistaminen vaatii rakenteellisia ja järjestelmätason muutoksia.

Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski avasi seminaarin Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Ojankoski painotti yhteistyön merkitystä asunnottomuuden poistamisessa sekä kansallisessa että kansainvälisessä työssä.  

Seminaarin ensimmäisen puheenvuoron piti Institute of Global Homelessnessin johtaja Lydia Stazen, joka kertoi halunneensa tuoda instituutin verkoston vierailulle Suomeen tutustumaan ratkaisuihin, joilla asunnottomuus on täällä vähentynyt kansainvälisesti poikkeuksellisella tavalla.  

Institute of Global Homelessness toimii maailmanlaajuisesti tavoitteenaan edistää asunnottomuuden vastaista työtä tutkittuun tietoon ja toimiviin käytäntöihin perustuen. Statzen esitteli kansainvälisen selvityksen tuloksia suositeltavista tavoista poistaa asunnottomuutta ja rohkaisi päivän yleisöä ottamaan käyttöön toimiviksi testattuja ratkaisuja. 

Y-Säätiön kansainvälisten asioiden päällikkö Juha Kahila puhui vaikuttavuudesta, tekojen ja toiminnan merkityksestä sekä täydellisyyden tavoittelun haittapuolista: 

”Tiedämme, että Asunto ensin -mallin ydin on sen yksinkertaisuus: ensin tarjotaan asunto ja sitten tarvittava tuki. Meidän on vastustettava kiusausta monimutkaistaa tätä mallia liikaa, muuttamalla se ’kultaiseksi häkiksi’, kauniiksi mutta rajoitetuksi. Sen sijaan, pidetään se käytännöllisenä, helppokäyttöisenä ja skaalautuvana, jotta se voi todella auttaa kaikkia apua tarvitsevia.” 

Asunnottomuutta poistetaan muuttamalla rakenteita – ei yksilöitä 

Seminaariin osallistui yleisöä 16 eri maasta ja päivän puhujissa oli edustettuna 5 mannerta. Suomen asunnottomuustyön lähihistoriaa ja tavoitteita kansainväliselle yleisölle esittelivät Helsingin apulaispormestari ja pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov sekä entinen asuntoministeri Jan Vapaavuori

Sazonov esitteli Helsingin toimia ja tuloksia asunnottomuuden poistamiseksi kaupungista vuoteen 2025 mennessä. Helsingissä tehty työ nojaa Asunto ensin -malliin, mutta lisäksi tarvitaan muita asumista turvaavia rakenteita ja ennaltaehkäiseviä elementtejä, kuten asumisneuvontaa ja kaupungin omaa vuokra-asuntotuotantoa. Sazonov suositteli muille kaupungeille ympäri maailmaa järjestelmätason lähestymistä, kun toimia asunnottomuuden poistamiseksi suunnitellaan.  

Suomen Asunto ensin -mallin käyttöönotosta ja valtavirtaistamisesta kansallisten asunnottomuusohjelmien kautta kertoi entinen asuntoministeri Jan Vapaavuori. Vapaavuori nimesi kuusi syytä, miksi asunnottomuuden poistamisessa on onnistuttu Suomessa poikkeuksellisella tavalla: asunnottomuuden poistamista on priorisoitu, kysymystä on ratkaista kokonaisvaltaisella ja järjestelmällisellä tavalla, Asunto ensin -malli on ihmis- ja asukaslähtöistä ja laittaa ihmiset etusijalle, toimintaa on perusteltu monipuolisin argumentein ja kaikki tärkeät toimijat ovat sitoutuneet yhteistyöhön sekä operatiivinen johto on kyennyt toteuttamaan sovitut toimenpiteet. 

Seminaarin pääpuheenvuoron piti professori Cameron Parsell Australiasta. Parsell puheenvuorossaan kiteytti aiempien puhujien nostamia havaintoja. Hänen mukaansa asunnottomuus on juurtunut yhteiskunnan rakenteisiin ja asunnottomuuden poistamiseksi tarvitaan laajoja yhteiskunnallisia muutoksia.  

Professori herätteli yleisöä pohtimaan, minkälaisella toiminnalla autetaan asunnottomuutta kokevia ja minkälainen toiminta auttaa poistamaan asunnottomuutta. Parsell alleviivasi, ettei ilman asuntoja asunnottomuuden poistamisessa onnistuta: asuminen on ratkaisu asunnottomuuteen, mutta myös koti. 

”Voimme poistaa asunnottomuuden, kun muutamme järjestelmiämme, sen sijaan, että yrittäisimme muuttaa yksilöitä”, Parsell korostaa.

Paikalliset näkökulmat, globaali haaste 

Lääketieteen tohtori Andrew Boozary Torontosta puhui asunnottomuuden vaikutuksista ja yhteyksistä terveyteen ja terveydenhuoltoon. Hän korosti, että asumisoloilla ja asunnottomuudella on merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen: 

”Asunnottomuus ryöstää ihmisiltä puolet heidän elinajanodotteestaan”.

Boozary kertoi, miten Torontossa terveydenhuollossa on reagoitu kaupungin kasvavaan asunnottomuusongelmaan. Asunnottomille on oma päivystyspiste, jossa asunnottomuutta kokevat saavat heidän tarpeisiinsa vastaavaa palvelua sen sijaan, että he odottaisivat ja kuormittaisivat yleisessä päivystyksessä. Sairaala on rakentamassa alueelleen 51:stä yksiöstä koostuvaa asumisyksikköä, jotta lääkärit voivat määrätä potilailleen asuntoja – samaan tapaan kuin lääkkeitä tai hoitoja määrätään.   

Seminaarin viimeisessä puheenvuorossa Fernanda Auersperg ja Gabriel Cunha Uruguayn sosiaalisen kehityksen ministeriöstä esittelivät maan toimia asunnottomuuden vähentämisessä. Asunnottomuus on kasvanut maassa kymmenen vuoden aikana ja maassa on kehitetty asunnottomuutta vastaista toimintaa.  

Auersperg ja Cunha painottivat yhteistyön merkitystä: kansainvälinen yhteistyö Institute of Global Homelessnessin kanssa on ollut kansallisesti tärkeässä roolissa ja asunnottomuusohjelmien kautta yhteistyö eri toimijoiden välillä on syventynyt. 

Seminaarin päätti paneelikeskustelu, joka päivän teeman mukaisesti käsitteli asunnottomuutta paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Paneelia veti paronitar Louise Casey, Institute of Global Homelessnessin puheenjohtaja, ja päivän aiempien puhujien lisäksi panelisteina olivat Carlos Bezerra Junior Braziliasta ja Undral Bold Mongoliasta. 

Y-Säätiö kiittää tapahtuman osallistujia ja yhteistyökumppaneita hienosta päivästä ja työstä tärkeän asian edistämiseksi.