Asunnottomuusluvut Suomessa historiallisen alhaiset – 4 000 ihmisen raja alittui

  • 28.2.2022
  • Uutinen

ARAn tänään julkaisemat tilastot osoittavat, että asunnottomuus on Suomessa edelleen laskussa. Asunnottomuus ei ole kuitenkaan vähentynyt tarpeeksi nopeasti, jotta ensi vuonna saavutettaisiin hallituksen asettama asunnottomuuden puolittamistavoite.

Asunnottomuus on Suomessa historiallisen vähäistä, osoittaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tänään julkaisemat tilastot. Asunnottomuutta kokevia ihmisiä on Suomessa nyt 3 948. Tämä on 393 vähemmän kuin vuosi sitten.

”Nämä ovat historialliset luvut, kun alitamme ensimmäistä kertaa 4 000 asunnottoman ihmisen rajapyykin”, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen kuvaa. Myönteisen kehityksen taustalla on lyhytaikaisen asunnottomuuden väheneminen erityisesti suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

”Liikaan tyytyväisyyteen ei kuitenkaan ole syytä, sillä hallituksen tavoite puolittaa asunnottomuus ensi vuoteen mennessä ei toteudu tällä vauhdilla. Nyt tarvitaan valtiovallan, kaupunkien ja järjestöjen yhdessä toteuttamia määrätietoisia, pikaisia toimenpiteitä.”

Hallitus on sitoutunut puolittamaan asunnottomien ihmisten määrän niin, että asunnottomuutta kokevia ihmisiä olisi Suomessa vuonna 2023 enää puolet vuoden 2019 määrästä . Tämä tarkoittaa reilua 2 000 ihmistä. Sanna Marinin hallitus tähtää myös siihen, että asunnottomuus on kokonaan poistettu vuonna 2027.

ARAn tilastot osoittavat, että pitkäaikaisasunnottomuutta kokevien ihmisten määrä kasvaa jo toista vuotta peräkkäin. ”Huolta aiheuttaa se, etteivät nämä ihmiset tunnu saavan tilanteeseensa tukea”, Kaakinen sanoo.

Pitkäaikaisasunnottomilla tarkoitetaan ihmisiä, joiden asunnottomuus on jatkunut yli vuoden tai asunnottomaksi joutuminen toistuu kolmen vuoden sisällä. Pitkään asunnottomuutta kokeneet kärsivät usein sosiaalisista tai terveydellisistä ongelmista. Tällaisia ovat esimerkiksi päihderiippuvuus tai velkaantuminen.

”He tarvitsevat asumisratkaisuja, joissa voidaan varmistaa tuen ja hoidon saanti”, Kaakinen summaa.

Lue lisää:

Tiedote ARAn verkkosivuilla