Asunnottomuus vähenee Suomessa edelleen – Asunto ensin -malli avainasemassa asunnottomuuden poistamiseksi

  • 13.2.2023
  • Uutinen
  • Asunnottomuus, asunnottomuustilasto

“Vuosi vuodelta jatkuva asunnottomuuden väheneminen kertoo siitä, että Asunto ensin -työllä voi aidosti saavuttaa tuloksia. Kehitys osoittaa, että tehokkaalla yhteistyöllä voimme todella onnistua asunnottomuuden poistamisessa Suomesta.” iloitsee Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

Perjantaina 10.2. julkaistiin sekä ympäristöministeriön tilaama selvitys asunnottomuuden poistamisen edellytyksistä että ARA:n tilastot asunnottomuuden tämänhetkisestä tilasta.

ARA:n keräämien tietojen mukaan Suomessa oli vuoden 2022 lopussa 3 686 yksinelävää asunnotonta. Luku on 262 vähemmän kuin vuonna 2021. Näistä pitkäaikaisasunnottomia oli 1 133, ja tämäkin määrä vähentyi vuoden aikana 185:llä. Merkittäviä muutoksia positiiviseen suuntaan nähdään muun muassa Helsingissä ja Espoossa, jossa asunnottomien määrä väheni 313 ja 60 henkilöllä. Asunnottomuutta esiintyi vuonna 2022 kaiken kaikkiaan 96 kunnassa.

“Vuosi vuodelta jatkuva asunnottomuuden väheneminen kertoo siitä, että Asunto ensin -työllä voi aidosti saavuttaa tuloksia. Kehitys osoittaa, että tehokkaalla yhteistyöllä voimme todella onnistua asunnottomuuden poistamisessa Suomesta.” iloitsee Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

Samoilla linjoilla ollaan selvityshenkilö Juha Kaakisen ympäristöministeriölle tehdyssä selvitysraportissa. Raportissa korostetaan, että Asunto ensin -periaatteen mukaista työtä on jatkettava ja kehitettävä määrätietoisesti entistä inhimillisempään suuntaan. Resursseja on kohdennettava erityisesti marginaalisoiduille ja haavoittuvassa oleville ryhmille.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kansallinen asunnottomuuden poistamisohjelma

Hallitus on sitoutunut vähentämään asunnottomien ihmisten määrän niin, että tänä vuonna asunnottomina olisi enää puolet vuoden 2019 määrästä, eli noin 2 000 ihmistä. Marinin hallitus tähtää siihen, että asunnottomuus on kokonaan poistettu vuonna 2027. Selvitysraportin mukaan vuoden 2027 tavoite on edelleen mahdollista saavuttaa, mutta se vaatii kaikilta toimijoilta entistä tiiviimpää yhteistyötä.

“Vaikka asunnottomuus vähenee, se ei tarkoita, että työ olisi valmista, sillä mm. nuorten ja naisten asunnottomuus on lisääntynyt. Jotta saavutettaisiin tälle vuodelle asetettu tavoite, ei riitä, että jatkamme samaan malliin vaan uusiakin toimenpiteitä ja todellisia panoksia tarvitaan. Keskeinen työkalu tähän on asunnottomuuden poistamisohjelman valmistelu ja toimeenpano”, linjaa Y-säätiön Ojankoski.

Kansallista asunnottomuuden poistamisohjelmaa peräänkuulutetaan myös YM:n selvitysraportissa. Myös ARA kertoo olevansa valmis asunnottomuuden poistamisohjelman nopeaan käyttöönottoon.

“Nyt keskeistä on vahvistaa hyvää kehitystä asunnottomuuden poistamiseksi Asunto ensin -mallin mukaisesti. Samoin pitää kiinnittää huomiota niihin ryhmiin ja kuntiin, joissa tarvitaan erityistä apua ja tukea. Asunnottomuuden poistamisessa on mahdollista onnistua, mutta se vaatii rohkeita täsmä toimenpiteitä, suunnitelmallisuutta ja hyvien toimintatapojen tehokasta levittämistä”, tiivistää Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski.