Asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn on satsattava

  • 6.2.2014
  • Uutinen

Asunnottomuus on yhteinen ongelma

Vuoden 2013 aikana Y-Säätiön suoravuokra-asunnoissa oli yhteensä 13 häätöä. Tämä on todella poikkeuksellista, koska häätöjä on aiemmin ollut vuosittain yleensä enintään kaksi. Huomioitavaa on se, että viime vuoden häädöt johtuivat yhtä tapausta lukuun ottamatta asukkaan vuokraveloista, eikä esimerkiksi asumishäiriöistä.

Y-Säätiö on itse asettanut tämän vuoden tavoitteeksi häätöjen määrän vähentämisen. Tämä edellyttää analysointia siitä, mistä on kysymys ja miten häätöjä olisi mahdollista ennaltaehkäistä.

Sanomattakin on selvää, että monien rahat ovat tiukilla. Y-Säätiön asuntojen vuokrat ovat kohtuullisia, jopa edullisia, verrattuna pääkaupunkiseudun yleiseen hintatasoon. Samaan aikaan on todettava kuitenkin, että toimeentulotuen minimimäärä on todellakin minimi ja toimeentulosta valtaosa kuluu asumisen aiheuttamiin menoihin. Kun tuloja on vähän ja menoja paljon, on vuokra ehkä se, jonka maksamatta jättämisestä seuraukset tulevat huomattavasti myöhemmin kuin esimerkiksi puhelinlaskun maksamatta jättämisestä. Kun yritetään kitkutella eteenpäin pienillä tuloilla, oman maksukyvyn arviointi voi olla vaikeaa.

On surullista havaita, että moni näistä vuokravelkaisista olisi ollut oikeutettu toimeentulotukeen, joten vuokravelka on monen kohdalla ollut tältä osin turha.

En sano, ettei näitä henkilöitä olisi yritetty tavoittaa, tai etteikö heille olisi annettu tietoa olemassa olevista palveluista tai tuista. On syytä kuitenkin pysähtyä miettimään sitä, että sosiaalihuollon järjestäjällä on oma-aloitteinen velvollisuus selvittää asiakkaalle palvelujärjestelmään sisältyvät erilaiset vaihtoehdot, joihin asiakkaalla on oikeus.

Miten me voisimme siis tiedotusta parantaa? Ennen kaikkea pohdin, miten me saisimme ennaltaehkäistyä niin häätöjä kun asunnottomuuttakin? Jos nimittäin emme saa asunnottomuuden ennaltaehkäisyä hoidettua, tuotamme vain lisää asunnottomia ja tavoitteemme asunnottomuuden poistamisen suhteen vaikeutuu entisestään.

Asunnottomuus on yhteinen ongelma

Kysymys on paitsi asunnottomuuden vähentämisestä, myös selkeistä kustannussäästöistä. Asunnottomuuden ja sitä kautta syntyvän syrjäytymisen ennaltaehkäisystä hyötyvät paitsi asukkaat itse, myös kunta, sen sosiaali- ja terveystoimi, kiinteistöyhtiöt, vuokranantajat ja julkishallinto. Häätöprosessin kustannukset ovat tapauksesta riippuen 5000–20 000 euroa. Kun tähän lisätään kustannukset mahdollisista tilapäismajoituksista, puhutaan vähintään kuukausivuokran suuruisista summista.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn on satsattava. Me aiomme tehdä tänä vuonna parhaamme. Miten te muut avaintoimijat?

Maria Degerman, Y-Säätiön Asumispalvelupäällikkö