Asunnottomia aiempaa vähemmän – mutta silti liikaa

  • 18.2.2015
  • Uutinen

ARAn asunnottomuustilasto 2014

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA julkaisi viime vuoden asunnottomuustilastot. Asunnottomuus on laskenut, mutta silti luvuissa olisi edelleen toivomisen varaa. Esimerkiksi asunnottomien perheiden määrä on lisääntynyt. Vuoden 2014 lopussa suomessa oli 7107 yksinelävää asunnotonta. Heistä pitkäaikaisasunnottomia oli 2443 henkilöä. Yksinelävien asunnottomien määrä väheni vuodessa 354 henkilöllä (-5,3%). Pitkäaikaisasunnottomia oli 102 henkilöä (-4%) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksinelävien asunnottomien määrä väheni varsinkin Helsingissä. Tarkemma tiedot ilmenevät ARAn kunnilta saamista tiedoista, joista on koottu ARAn selvitys 2014 asunnottomista http://www.ara.fi/fi-FI/ARAtietopankki/ARAn_selvitykset/Selvitys_12015_Asunnottomat_2014(32596)