Asumisneuvonnan saumaton jatkuminen täytyy turvata

  • 20.5.2021
  • Blogi

Asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmistellaan parhaillaan. ARA olisi luonteva asumisneuvonnan valtakunnallinen vetäjä siihen asti, kunnes soteratkaisut on saatu maaliin, bloggaa kehittämisjohtaja Sari Timonen.

Ympäristöministeriö asetti viime keväänä työryhmän valmistelemaan asumisneuvonnan lakisääteistämistä. Me Y-Säätiössä näemme, että asumisneuvonta tulisi lakisääteistää niin, että toiminta järjestettäisiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn koordinoimalla sopimusmallilla.

Tässä mallissa yhteys asumiseen syntyisi luonnollisesti, sillä asumisneuvonta on luonteva osa asumisen palveluita. Asumisneuvontatyön tukeminen, toiminnan valtakunnallinen koordinointi ja seuranta vaatii erityisosaamista, jota ARA on kerryttänyt jo vuosia vastaamalla asumisneuvonnan kehittämistyöstä kansallisella tasolla.

Kuntien toimintaympäristö on tällä hetkellä hyvin suurissa muutoksissa.

Tätä pitkäjänteistä osaamista ja perehtyneisyyttä todella tarvitaan tulevina vuosina, sillä kuntien toimintaympäristö on tällä hetkellä hyvin suurissa muutoksissa.

Sote-hyvinvointialueiden suunnittelu, kuntien heikko taloudellinen tilanne ja koronaepidemian vaikutukset tuovat omat haasteensa palvelujen järjestämiseen. Tämän vuoksi on syytä turvata asumisneuvonnan vakiinnuttaminen niin, että lakisääteisyys toteutetaan alkuun ARA-sopimusmallilla.

ARA-sopimusmallissa sovittaisiin:
• asumisneuvonnan tarpeesta ja toimialueesta,
• asumisneuvojien määrästä ja palvelun saatavuudesta,
• asumisneuvontapalvelujen seurannan ja valvonnan toteuttamisesta sekä
• korvauksen maksamisesta.

Sopimusmalli toteuttaisi monipuolisesti hallitusohjelman asumisneuvontaa koskevat kirjaukset. Se mahdollistaisi pysyvän, monivuotisen asumisneuvontapalvelun järjestämisen. Se mahdollistaisi myös asumisneuvontapalvelun kohdentamisen niihin kuntiin, joissa tarve on suurin. Malli mahdollistaisi lisäksi sen, että palvelun kulut kohdentuisivat oikein.

ARA-sopimusmallilla nykyinen kuntiin tai kiinteistöyhtiöihin sijoittuva asumisneuvonta jatkaisi toimintaansa totuttuun tapaan. Näin asukkaiden saamaan neuvontaan ei tulisi katkoksia. Asumisneuvonta perustuu jatkuvuuteen ja siihen, että apua tarjotaan matalalla kynnyksellä. Tällä tavalla asumisneuvojien työ on erittäin tuloksellisesta. Viime vuonna esimerkiksi Y-Säätiön M2-Kotien asumisneuvonnan avulla pystyttiin estämään vuokravelan päätyminen käräjäoikeuteen 103 kertaa, lisäksi oikeudesta onnistuttiin perumaan 21 häätöhaastetta.

ARA-sopimusmallin toimivuus on toki tarpeen arvioida muutaman vuoden päästä, kun kuntien toimintaympäristö on selkiytynyt ja uusista sote-hyvinvointialueista on saatu kokemuksia. Tämän arvion perusteella voidaan tehdä lopullinen ratkaisu siitä, mikä taho on luonteva asumisneuvonnan koordinoija jatkossa.

Ympäristöministeriö pyytää parhaillaan lausuntoja asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmistelleen työryhmän raportista. Tutustu Y-Säätiön jättämään lausuntoon kokonaisuudessaan. Lausunnot pitää jättää 21.5. mennessä osoitteessa lausuntopalvelu.fi.