Asukkaille tarjolla mahdollisuuksia työllistyä

  • 4.12.2018
  • Uutinen

Kehittämämme työn ja asumisen yhdistävän Uuras-työllistymisohjelman kautta autamme asukkaitamme löytämään työtä. Tavoitteena on tukea asukkaiden hyvinvointia.

Pitkän linjan asunnottomuustoimija Y-Säätiö haluaa tarjota asukkailleen mahdollisuuksia työllistyä.

”Päämääränämme on tukea asukkaidemme sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia”, sanoo Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen. ”Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet Uuras-työllistymisohjelman.”

Haluamme erottua tällä muista vuokranantajista.

Uuras-ohjelman kautta asukkaat voivat pestautua lyhyempiin keikkatöihin tai pidempiin työjaksoihin. Tärkeässä roolissa ovat myös Y-Säätiön yritysyhteistyökumppanit, jotka tarjoavat asukkaille töitä. Jo nyt Uuras-ohjelma on auttanut 140 ihmistä työllistymään.

”Haluamme erottua tällä muista vuokranantajista”, Kaakinen sanoo. Y-Säätiö on ajanut voimakkaasti Asunto ensin -mallia käytettäväksi asunnottomuuden hoidossa Suomessa. Mallin avulla on saatu asunnottomuusluvut laskemaan.

”Kodin lisäksi ihmiset tarvitsevat kuitenkin mielekästä tekemistä. Työllä on suora vaikutus ihmisten hyvinvointiin”, Kaakinen sanoo.

Apuna sovellus ja täsmärekryt

”Käytännössä Y-Säätiön Uuras toimii työmahdollisuuksien välittäjänä”, kehittämiskoordinaattori Eero Untamala kertoo. ”Uuras-ohjelma on matalan kynnyksen lisätuki julkisten työllistymispalveluiden rinnalle.”

Uuras-ohjelman alla järjestetään rekrytointitilaisuuksia yhteistyöyritysten kanssa. Hakijat pääsevät suoraan työhaastatteluun yhteistyökumppaniyritykseen. ”Kaikki asukkaamme ovat näihin tervetulleita riippumatta työhistoriasta tai sen puutteesta”, Untamala kuvaa.

Ohjelma välittää myös Y-Säätiön lyhyitä työkeikkoja Treamer-mobiilipalvelun kautta. Sovelluksen kautta kuka tahansa voi ottaa vastaan ilmoitettuja työkeikkoja tai tarjota itseään töihin. Työtehtävissä noudatetaan kiinteistöalan työehtosopimusta.

”Haluamme tuoda työmahdollisuudet lähemmäs asukkaitamme. Ihmisten taloudelliseen hyvinvointiin panostaminen on yksi tapa ehkäistä asunnottomuutta”, Untamala sanoo.

Uuras-ohjelman palvelut ovat avoimia kaikille Y-Säätiö-konsernin kodeissa asuville.

Lisätietoja:

Juha Kaakinen, Y-Säätiön toimitusjohtaja
puh. 020 7020 325
juha.kaakinen@ysaatio.fi

Eero Untamala, Uuras-työllistymisohjelman kehittämiskoordinaattori
puh. 020 7020 237
eero.untamala@ysaatio.fi

Tia de Godzinsky, Uuras-työllistymisohjelman yritysyhteistyön kehittäjä
puh. 020 7020 333
tia.degodzinsky@ysaatio.fi