Asukastyytyväisyyskysely: Vuokran suuruus merkittävintä asumisessa

  • 15.1.2014
  • Uutinen

Kohtuuhintaisuus vuokra-asumisessa on todellakin asukkaille tärkeä asia.

Koy Y-Asunnoissa tehtiin loppuvuodesta asukastyytyväisyyskysely. Joulukiireistä huolimatta asukkailta liikeni aikaa vastata kysymyksiin, joissa tiedusteltiin mielipiteitä omaan asuntoon, huoltoon ja isännöintiin liittyvistä asioista. Asukastyytyväisyyskyselyn viimeisenä kysymyksenä asukkaat saivat listata tärkeysjärjestykseen heille asumisessa merkittäväksi kokemiaan asioita. Kymmenestä valmiiksi kirjatusta vaihtoehdosta asukkaat valitsivat mikä on tärkein asumiseen vaikuttava seikka ja mikä taas vähemmän tärkeä, jopa merkityksetön.

Ei ehkä yllättävää, mutta asukkaiden vastauksissa asumisessa tärkeimmäksi asiaksi nousi vuokran määrä. Vastaajista noin 70 %:n mukaan vuokran suuruus oli merkittävin tai toiseksi merkittävin asia asumisessa. Seuraavaksi tärkeimmäksi asiaksi kipusi huoneiston kunto. Se arvioitiin hieman yli 60 %:ssa vastauksista kahden tärkeimmän asian joukkoon.

Eli paljon puhuttu kohtuuhintaisuus vuokra-asumisessa on todellakin asukkaille tärkeä asia. Myös oman asunnon kunnon tärkeyden ymmärtää helposti. Asuntokannan ollessa vanhaa voi kiinteistön omistajalle vuokran määrä ja asuntojen kunto olla haastava yhtälö. Mitä vanhemmaksi asuntokanta käy, sitä enemmän on korjaustarpeita. Kaikenlaiset lämpökanaalien korjaamiset ja tiensä päähän tulevan talotekniikan uusimiset ovat välttämättömiä, mutta ne ovat monille asukkaille ja meille asukassihteereillekin hepreaa, vaikkapa konkreettiseen ikkunoiden uusimiseen verrattuna.

Usein asukkailta kuulee oikeutetusti valitusta siitä, että toisia huoneistoja korjataan tiuhaan asukkaiden vaihtuessa ja asunnoissa pitkään asuneiden huoneistot ovat auttamattoman kuluneita. Tähän vastauksena meillä on ollut nyt muutaman vuoden käynnissä pitkään asuneiden asukkaiden palkitsemisremontit, joilla on parannettu asunnon kuntoa.

Kyselyn tuloksissa minua eniten yllätti se, että vuokranantajan pysyvyyttä ei nähty erityisen tärkeänä seikkana. Pohdin pitkään mistä tämä vastaus voisi kertoa. Kertooko se siitä, että asuntotilanne ei ole niin huono kuin annetaan ymmärtää? Ihmisillä on vahva usko siihen, että uuden asunnon saa, jos vuokranantaja päättääkin myydä kohteen. Päädyin kuitenkin ajatelmaan, että olemme 10 vuoden Y-Asuntojen omistuksen aikana pystyneet asukkaille näyttämään teoilla ja puheilla, että halumme on tarjota ja kehittää pitkäaikaista ja pysyvää asumista. Jos asukkailla on vahva tunne vuokranantajan pysyvyydestä, ei se varmasti nouse tärkeysasioiden kärkipäähän kyselyssäkään.

Toinen samankaltainen minua vastauksissa yllättänyt asia oli mahdollisuus asunnon vaihtoon elämäntilanteen mukaan. Vastuksissa asukkaat eivät arvioineet sitä merkittävänä asiana asumisessaan. Vastaus voi kieliä siitä, että aihe ei ole ajankohtainen tai siitä, että asunnon vaihdot Y-Asuntojen sisällä ovat mahdollisia perhe- ja elämäntilanteen muutosten myötä. Tärkeää olisi jatkossakin pystyä vastaamaan eri elämänvaiheiden tarpeisiin, pyrkien säilyttämään talojen monipuolinen asukasrakenne. Talot tarvitsevat niin lasten ääniä kuin iän tuomaa viisautta.

kirjoittaja: Kaisa Nisula, Y-Säätiön asukassihteeri