Arvot työmme voimavarana

  • 17.2.2014
  • Uutinen

Miksi teemme tätä työtä ja miksi olemme olemassa? Kohtaavatko omat ja työyhteisöni arvot?

PAAVO Verkostokehittäjät -kumppanuushanke on osa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa. Kokoamme valtakunnallisesti yhteen järjestöjen ja kaupunkienkin edustajia kehittämään työkäytäntöjä. Mukana on myös kokemusasiantuntijoita. Järjestämme kumppaniemme kanssa yhteisen oppimisen päiviä, joissa keskitytään eri teemoihin. Tämä luo otolliset olosuhteet ymmärryksen syventämiseen ja tiedon jakamiseen eri toimijoiden kesken.

Taannoin järjestimme Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva) kanssa uudistuvaa ammatillisuutta käsittelevän päivän. HDL:n käyttöönottama termi uudistuva ammatillisuus tarkoittaa prosessia, jossa asumissosiaalisen työn kehittäminen Asunto ensin -periaatteen mukaan haastaa ammattilaiset tarkastelemaan arjen työn käytäntöjä, johtamista sekä näistä nousevia muutostarpeita.

Välillä on hyvä pysähtyä perustehtävän äärelle

Koulutuspäivässä kuulimme asiantuntija-alustuksen auttamisammattien arvoista ja etiikasta sekä HDL:n ammattilaisten kokemuksista muutostarpeista arjen työssä. Kokemusasiantuntijat täydensivät alustuksia tuoden keskusteluun asukkaan näkemyksen.

Päivän aikana jokainen osallistuja tuotti seinälakanoille puhuttelevia teemoja ja kysymyksiä. Näihin muutamiin valitsemiini sanoihin tiivistynee jotakin päivän keskusteluista:

  • Asiantuntijuus ja valta, vallanjako, vastuu, kumppanuus, yhteisöllisyys
  • Autettavan omat voimavarat, ihmisarvon palauttaminen
  • Rakkaus, hyvän löytyminen, rehellisyys
  • Käsitehelvetti  ”Mistä puhutaan kun puhutaan jostain?”
  • Auttaminen, asenne, vuorovaikutus, välittäminen

Keskustelu oli runsasta ja näkemykset monipuolisia. Arvot ja etiikka auttamistyössä avautuivat itselleni aivan uudesta näkökulmasta. Vakuutuin siitä, että arjen tohinassa on ajoittain hyvä pysähtyä pohtimaan perustehtäväämme. Miksi teemme tätä työtä ja miksi olemme olemassa? Kohtaavatko omat ja työyhteisöni arvot? Näenkö ja otanko huomioon työhön vaikuttavat muut arvot, esimerkiksi taloudelliset arvot?  Ymmärränkö, että kaikki eivät jaa samoja arvoja, mutta nekin ovat silti tärkeitä?

Näitä kysymyksiä pohtiessa päästään niiden arvojen äärelle, jotka ovat työn lähtökohtana ja jotka auttavat kirkastamaan ja säilyttämään olennaisen perustehtävästä. Yhteistä arvopohjaa työn tueksi tarvitaan erityisesti ammatillisten muutoshaasteiden kohdatessa työyhteisöjä, yksittäisiä työntekijöitä sekä asukkaita.  Eräs osallistuja kiteytti, että olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että tavoitteena on myös asukkaan kokema hyvä. Otollinen lähtökohta asukkaan kanssa työskentelyyn!

Yhteinen matka uudistuvan ammatillisuuden prosessointiin on alkanut. On suuri rikkaus olla tässä mukana!

P.S. Päivän materiaalit, kuten kaikkien koulutuspäiviemme materiaalit, ovat luettavissa hankkeen verkkosivuilta www.asuntoensin.fi

Kirjoittaja on Sari Timonen, PAAVO Verkostokehittäjät- hankkeen projektipäällikkö