Antoisaa kumppanuutta Y-Säätiön kanssa

  • 1.9.2015
  • Uutinen

Turun Kaupunkilähetyksen Nuorten tuetun asumisen toiminta eli TUAS-toiminta tukee itsenäistyviä yksin asumista ja elämistä opettelevia nuoria.

Toimintaa toteutetaan ammatillisesti ohjatun vapaaehtoistyöhön perustuvan tukihenkilötoiminnan sekä verkostotyön keinoin. Toiminta on kohdennettu nuorille, joilla ei ole tukiverkostoa tai jotka eivät saa vastaavaa tukea lakisääteisesti.

Aloitin työni TUAS-projektivastaavana vuosituhannen alussa. TUAS-toiminta oli tällöin vielä kehittämisvaiheessa olevaa RAY:n projektirahoituksella toteutettavaa toimintaa. Olen kokenut työni alusta lähtien hyvin antoisaksi ja tärkeäksi. Yhtenä hyvin tärkeänä työni kannustajana ja innostajana on ollut Y-Säätiö. Kumppanuus Y-Säätiön kanssa on ollut monessa suhteessa hyvin merkittävää koko yhdistyksellemme. TUAS-toiminnan suunnittelu alkoi Y-Säätiön aloitteesta ja käytännön toimintaa suunniteltiin ja toteutettiin erityisesti alkuvuosina hyvin tiiviissä yhteistyössä. Y-Säätiö on siis TUAS-toiminnan ”äiti”.

Järjestöjen rooli on yleisesti hyvin merkittävä verkostotyön koordinoinnissa. Y-Säätiö on ollut suunnannäyttäjänä ja on aina rohkaissut monialaiseen yhteistyöhön. Alkuperäinen TUAS-toiminnan idea on perustunut vahvasti eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja asiakastyössä verkostotyöhön. Y-Säätiön avulla toimintaamme saatiin luotua hyvin toimivat yhteistyösuhteet Turun kaupungin eri hallintokuntien kuten asunto- ja sosiaaliviranomaisten kanssa.

TUAS-projektin alkuvuosien asiakasvalintatyöryhmästä muotoutui vuosien mittaan Turun nuorten asumisen tukitoiminnan yhteistyö- ja kehittämisryhmä. Tässä ryhmässä Y-Säätiö oli pitkään aktiivisesti mukana mm. välittäen vuosien mittaan paljon tietoa hyvistä toimintakäytännöistä muualta Suomesta. Henkilösuhteiden merkitystä ei voi millään ohittaa. Y-Säätiö on ollut aivan loistava yhteistyökumppani, asiassa kuin asiassa. Suuret kiitokset siitä!

Y-Säätiö on tuonut hienon mahdollisuuden verkostotyöhön myös kaupunkien välillä. Erityisesti TUAS-toimijat Tampereella ja Helsingissä ovat tulleet tutuiksi ja olemme saaneet paljon inspiraatiota ja ideoita työhömme toisiltamme. Säännölliset Y-Säätiön koordinoimat yhteistyötapaamiset ovat nyt jääneet, mutta yhä kaupunkien välinen yhteistyö toimii mm. tukea tarvitsevien nuorten ohjauksessa. Ei ole paljon aikaa siitä kun Tampereelta Turkuun muuttanut nuori sai meiltä tukihenkilön tuekseen.

Y-Säätiön avulla on ollut mahdollisuus tuntea olevansa osa suurta asunnottomuutta ehkäisevää kokonaisuutta. TUAS-toiminnan ideana on ollut auttaa nuorta itsenäisen asumisen aloittamisessa niin ajoissa, ettei ongelmia pääsisi syntymään. Osa toimintaan ohjautuneista nuorista on jo ehtinyt kokeilla yksin asumista, heikoin tuloksin. Aina tuki ei ole saavuttanut nuorta tai nuori ei ole kyennyt ottamaan tarjottua tukea vastaan ajoissa. Y-Säätiön asunnot ovat olleet hieno mahdollisuus uuteen alkuun myös ”siltoja takanaan polttaneelle ” nuorelle. Toiminnassa on koettu monia koskettavia hetkiä. Uuden mahdollisuuden saanut nuori on ollut omasta asunnostaan hyvin onnellinen.

Aina silloin tällöin kuulen uutisia menneinä vuosina tuen piirissä olleista nuorista. Mieltä lämmittää kuulla, että nuoren asiat ovat hyvällä mallilla. Tärkeää on oma koti, josta käsin ponnistella elämän haasteissa.

Päivi Rouvali
TUAS – Nuorten tuettu asuminen
Turun Kaupunkilähetys ry