STEA ehdottaa avustusta Y-Säätiön asunnottomuustyöhön

  • 1.12.2022
  • Uutinen

Ehdotetulla avustuksella vähennetään asunnottomuutta ja tuetaan nuoria. Myös Y-Säätiön asumisneuvonnalle sekä kansalliselle Asunto ensin Verkostokehittäjille ehdotetaan jatkoavustusta.

Ehdotetulla avustuksella vähennetään asunnottomuutta ja tuetaan nuoria. Myös Y-Säätiön asumisneuvonnalle sekä kansalliselle Asunto ensin Verkostokehittäjille ehdotetaan jatkoavustusta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) julkaisi 1.12. sosiaali- ja terveysministeriölle antamansa ehdotuksen vuoden 2023 avustuskohteista. Jaettavat avustukset on tarkoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan.

Y-Säätiölle STEA ehdottaa noin 9 miljoonan euron avustusta yhteensä viiteen eri avustuskohteeseen vuosille 2023–2025.

Uusi hanke tukee asukkaita hyvinvointialuemuutoksissa

Avustuspotista noin 7 miljoonaa euroa on investointiavustuksia, jotka ovat tarkoitettu yksittäisten tukiasuntojen hankitaan erityisryhmille seuraavien kolmen vuoden aikana.

STEA ehdottaa avustusta myös uudelle Onnistunut asuminen -hankkeelle, jossa kohderyhmänä on asumisyksiköistä muuttavat ja jo muuttaneet asukkaat Helsingissä ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Tavoitteena on turvata asukkaiden asuminen ja varmistaa palveluiden tavoitettavuus muutosvaiheessa.

”Hienoa, että työllemme erityisryhmien asumisen turvaamiseksi on ehdotettu avustuksia. Tulevien hyvinvointialueiden aloittaessa tällaista työtä tarvitaan varmistamaan, etteivät ihmiset jää palveluiden ulkopuolelle”, toteaa Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

Toimintamalli nuoriasumisen kehittämiseen

STEA ehdottaa avustusta myös uudelle Y-Säätiön hankkeelle, joka keskittyy Y-Säätiön alle 35-vuotiaisiin asukkaisiin. Hankkeella halutaan vastata nuorten erityisiin ja asumista turvaaviin tukitoimien tarpeeseen.

”Vaikka asumisneuvonta on kattavaa, olemme huomanneet, että erityisesti nuorilla on tarve saada asumiseen kohdennetumpaa ohjausta. Uuden hankkeen myötä pyrimme ennaltaehkäisemään asunnottomuutta tukemalla nuoria aikuisia esimerkiksi talousongelmien ratkaisemissa”, Ojankoski kertoo.

Hankkeessa tullaan kehittämään muun muassa polkuja erilaisiin asumisen vaihtoehtoihin, nuorten tarpeet erityisesti huomioivaa asukastoimintaa, yksilöllistä palveluohjausta sekä Y-Säätiön Uuras-työllistymisohjelman kokonaisuutta nuorten hyödynnettäväksi.

Jatkoavustusta myös Asunto ensin -verkostotyölle sekä asumisneuvonnalle

Asunto ensin -työn kansallinen kehittäminen jatkuu Verkostokehittäjien koordinoimana STEAn tuella. Avustuksella mahdollistetaan yhteiskehittäminen ja verkostotyö.  Tavoitteena on Asunto ensin -työorientaation juurruttaminen ja levittäminen valtakunnallisesti.

Lisäksi ehdotetun avustuksen turvin Y-Säätiö jatkaa myös erityisryhmien asumisneuvontaa.