Jiippi

Seikkailua ja ohjausta myötätuuleen

Jiippi on kehityshanke, jossa vahvistetaan nuorten aikuisten yhteiskunnallista osallisuutta. Jiipissä seikkaillaan merellä ja metsissä, tutustutaan uusiin ihmisiin. Osallistujille tarjotaan yksilöllistä tukea opintopolkujen etsintään ja kartoitetaan parhaita väyliä kohti työelämää.

Mukaan Jiippiin

Kiinnostaako purjehtiminen ja muut seikkailut merellä ja metsissä?
Oletko nuori aikuinen pääkaupunkiseudulta vailla työ- tai opiskelupaikkaa?

Kauden 2024 osallistujahaku on avattu!

Opiskelemaan ja töihin

Hankkeen osallistujille tarjotaan yksilöllistä ohjausta, jonka tavoitteena on löytää omia väyliä kohti opintoja ja työelämää. Ohjauksessa punnitaan kunkin toiveita ja elämäntilannetta ja etsitään kullekin sopivia menetelmiä; yhdelle se on tukea työhakuun, toiselle kesken jääneiden opintojen uudelleen käynnistämistä, joku hyötyy kuntouttavasta toiminnasta ja joku byrokraattisten kiemuroiden tuetusta avaamisesta.

Lue lisää yksilöllisestä uraohjauksesta

Toiminta

Jiippi on seikkailukasvatusta, retkeilyä ja paljon muuta! Tutustu toimintaamme alta.

Kun lähtee seikkailulle, astuu ulos omista rutiineistaan ja ehkä myös vähän venyttää mukavuusaluettaan. Kaiken tekemisen ohella voi kokea tunteiden kirjoa, vastaan voi tulla haasteita ja yllättäviä tilanteita. Monissa hetkissä ryhmän tuki on arvokasta, ja usein selvitäänkin yhteistyön voimin. Kuin huomaamatta, tekevässä ja kokeilevassa ympäristössä saavutetaan onnistumisen kokemuksia, taidot karttuvat ja oivalletaan uutta.

Seikkailukasvatus on usein luontoympäristössä tapahtuvaa toimintaa, ja sen tunnusmerkkeinä voidaan pitää muun muassa ammattimaista ohjausta, tavoitteellisuutta, sekä fyysisen, psyykkisen, ja sosiaalisen turvallisuuden huomioimista. Seikkailullisen toiminnan kautta pyritään luomaan mahdollisuuksia ihmisenä kasvamiseen ja kehittymiseen. Olennaisena osana nähdään kokemusten reflektointi, eli niiden purku. Reflektoinnin kautta pohditaan yhtymäkohtia seikkailulla koetun, ja oman arjen välillä, sekä sitä, miten opitut asiat voisi siirtää omaan arkielämään. Opittu voi olla esimerkiksi omien voimavarojen tunnistamista, epävarmuuden tunteen sietämistä, arjen hallinnan taitoja, avun pyytämistä. Tärkeää on toiminnan vapaaehtoisuus, mihinkään ei ole pakko osallistua.

Retkiä lähiluontoon, vaikuttavia luontokokemuksia, melontaan tutustumista, teltasta heräilyä muiden jiippiläisten kanssa, ruuan laittoa retkikeittimellä rantakalliolla, yön yli retkien suunnittelua ja järjestelyä, lumikenkäilyä lumisten puiden keskellä, retkeilytaitojen opettelua… Ainakin tätä on Jiipin ympärivuotinen retkeilytoiminta, eli retkeilyryhmä! 

 

Retkeilyryhmä on luonnossa ajan viettämisestä kiinnostuneille jiippiläisille avoin ryhmä. Ryhmä tapaa noin kerran kuukaudessa ja tapaamiset sijoittuvat erilaisiin luontoympäristöihin. Ryhmän toiminta alkaa kesäkaudella ja se pitää sisällään päivä- ja yöretkiä erilaisissa ympäristöissä. Ryhmän toiminta huipentuu vaellusreissuun, joka toteutetaan seuraavana keväänä. Vaellus suunnitellaan yhdessä, ryhmän tarpeet, toiveet, ja voimavarat huomioiden. Kaikki vaelluksella tarvittavat taidot opetellaan yhdessä retkeilyryhmän toimintakauden aikana.  

Merivalmennus on merellä tapahtuvaa seikkailukasvatuksellista toimintaa. Sillä tarkoitetaan prosessia, joka hyödyntää sail training-menetelmää osana tiettyyn tavoitteeseen tähtäävää ryhmätoimintaa. Sail training -menetelmässä purjehdus ja purjealusolosuhteet toimivat alustana oppimiselle, jonka fokus on tyypillisesti esimerkiksi tiimityöskentelytaitojen, itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen kehittymisessä.

Varsinaisten purjehdustaitojenoppiminen on toissijaista. Oppiminen tapahtuu purjehduksella yhdessä tekemällä ja kokeilemalla käytännössä. Sail training-purjehdukset eivät ole purjehduskursseja tai merenkulun koulutuksia, vaikka niiden aikana saattaakin oppia monia purjehduksessa tai merenkulussahyödyllisiä taitoja, kuten solmuja, purjeiden trimmaamista tai kartanlukua.

Merivalmennusmenetelmän toimivuudesta on näyttöä. Esimerkiksi Venda-hankkeessa tehtiin seurantatutkimusta, jonka perustella toiminta vahvisti osallistujien uskoa omiin kykyihinsä ja avasi uusia sosiaalisia verkostoja.

Jiippi-hankkeessa toteutetaan useamman päivän merivalmennusprosesseja Kuunari Helenalla yhteistyössä Suomen Purjelaivasäätiön kanssa. Lyhyempiä, yhden tai kahden päivän purjehduksia tehdään Luotsikutteri Pitkäpaadella, joka on Suomen Merimuseon omistama purjehtiva museoalus. Lisäksi osallistujille räätälöidään tarpeen mukaan muita purjehdustapahtumia ja -koulutuksia.

Haluatko tutustua menetelmään syvemmin tai kehittää sitä omassa toiminnassasi? Lataa tästä Venda-hankkeessa kehitetty Merelle-merivalmennusopas.

Jiipin blogit

Kiinnostaako seikkailukasvatus­menetelmän soveltaminen?

Voit ladata oppaan tästä

Jiippi-hankkeen työntekijöiden laatima ”Jos mä tästä myrskystä selviän” on selkeä ja seikkaperäinen opas, joka auttaa perehtymään seikkailukasvatusmenetelmiin maalla ja merellä. Opas sisältää kivoja ja leikkejä ja harjoitteita, joista on iloa kenelle tahansa lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle.

Purjehtien parempaan elämään

Tuore tutkimus osoittaa, että merivalmennuksen ja seikkailukasvatuksen menetelmin voidaan vahvistaa nuorten hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta. Tutkimus seurasi kaksivuotista Venda – uutta suuntaa mereltä -hanketta, jonka käytänteitä Jiippi-hanke jatkaa ja jatkokehittää.

Lue lisää tutkimuksesta

Aluksesta putoaminen on yksi suurimpia vesiliikenteen riskejä. Mikäli henkilö tipahtaa veneestä kovassa merenkäynnissä, pelastaminen on hyvin hidasta ja vaikeaa. Kylmä vesi ja pimeys vaikeuttavat operaatiota, ja tajuntansa menettäneen ihmisen kyytiin poimiminen on lähes mahdotonta.

Jiippi-hankkeen purjehduksilla käytetään valjaita useimmissa olosuhteissa eikä MOB-tilannetta (Man over board) ole toistaiseksi sattunut. Teimme syksyllä 2023 harjoituksen, jossa veteen ”tipahtanut” henkilö oli pukeutunut kuivapukuun. Koehenkilöksi valittiin varmuuden vuoksi ammattilainen, jolla on pitkä tausta vesiurheilusta ja haastavista retkeilyolosuhteista. Luotsikutteri Pitkäpaaden purjeiden laskeminen saattaa viedä kymmenisen minuuttia, joten operaatio toteutettiin koneajossa.

Vinkki numero 1: älä putoa veneestä

Vinkki numero 2: harjoittele MOB-tilanteita putoamisen varalle turvallisissa olosuhteissa

Vinkki numero 3: varaudu hälyttömään apua paikalle ja pidä huoli siitä, että useampi henkilö aluksessa tietää tarkan sijainnin. Mikäli aluksessa ei ole hätäpuhelutoiminnolla varustettua VHF-radiota tai hätälähetintä, esim. puhelimeen tallennettu Suomi 112 -sovellus antaa tarkan paikkatiedon hätäkeskukselle.

Lue lisää merivalmennustoiminnasta

SPV:n (Suomen purjehdus ja veneily ry) sivuilla on artikkeli merivalmennustoiminnasta ja sitä soveltavista hankkeista: Meriheimosta, Vendasta ja Jiipistä.

Lue artikkeli

Yhteystiedot

Tiiamari Rantanen

Ohjaaja, Valo-Valmennusyhdistys 0401865698

Tiiamari.rantanen@valo-valmennus.fi

Juho Peltonen

Projektipäällikkö, Valo-Valmennusyhdistys.fi 0451273131

juho.peltonen@valo-valmennus.fi

Katja-Annukka Ranta

Uraneuvoja, Valo-Valmennusyhdistys 0406772549

katja-annukka.ranta@valo-valmennus.fi

Risto Saarela

Ohjaaja, Y-Säätiö 0505747274

risto.saarela@ysaatio.fi

Saija Turunen

Tutkija, Y-Säätiö 0207020320

saija.turunen@ysaatio.fi

Seuraa meitä Somessa