Housing first Finland

Information about homelessness and national development work against homelessness.
Kuvassa vasemmalla lainaus blogista: ”Asunnottomuuden poistamiseksi on ratkaisevan tärkeää ymmärtää Suomessa asunnottomuutta kokevien ihmisten haavoittuvuutta ja sitä, miten asumisen, palvelujen ja etuuksien välinen vuorovaikutus voi ehkäistä tai tukea siirtymiä asumisen ja asunnottomuuden välillä.” Lainauksen vieressä tumman vihreällä taustalla valokuva tutkijoista.

Housing First Network developers

We train employees, develop housing social work and build cooperation, the goal of which is to eliminate homelessness. The network is open to all homelessness operators in Finland. The cooperation is coordinated by Y-Säätiö. Asunto Ensin Verkostokehittäjä's partners are the Y-Säätiö, Helsinki Diakonissalaitos (HDL), Sininauhasäätiö, Vailla vakinaista asuntoa ry, Pelastusarmeija, ARA, Rise, LAB University of Applied Sciences and Rauman Seudun Katulähetys ry. The operation is financed by STEA.

Asunto ensin Verkostokehittäjät

Maria Degerman


  • Special adviser
  • maria.degerman@ysaatio.fi
  • tel. +358 20 7020 264

Mia Saarela


  • Coordinator
  • mia.saarela@ysaatio.fi
  • tel. +358 20 7020 349

Juha Soivio


  • Responsible coordinator
  • juha.soivio@ysaatio.fi
  • tel. + 358 20 7020 357

Let's keep in touch

Subscribe to the Asunto ensin Verkostokehittäjät's newsletter (in Finnish)