Y-Säätiö-konserni rakennuttaa kasvukeskuksiin

Y-Säätiö-konserni rakennuttaa kasvukeskuksiin

Rakennutamme kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja erityisryhmien koteja. Rakennuttamisen ja kiinteistöjen ylläpidon energiankäyttö on tärkeä suunnitteluamme ohjaava lähtökohta.

Säätiön uudistuotannon alueelliset painopisteet ovat niillä paikkakunnilla, joilla kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on kysyntää. Näitä alueita ovat erityisesti pääkaupunkiseutu ja Tampereen työssäkäyntialue. Muissa kasvukeskuksissa rakennushankkeemme ovat hyvien liikenneyhteyksien varrella, palvelujen läheisyydessä.

Rakenteilla satoja koteja

Vuonna 2020 rakennutimme kaksi uutta kiinteistöä, joihin valmistui 139 asuntoa. Samaan aikaan käynnistimme kymmenen uutta rakennushanketta, joissa on rakenteilla 790 asuntoa. Vuonna 2021 käynnistyvän uudistuotantomme määrä ylittää todennäköisesti 500 asuntoa.

Vuoteen 2030 mennessä tarkoituksenamme on rakentaa tai hankkia 5 500 uutta asuntoa. Tämä toteutetaan uudisrakentamisella ja asuntojen ostolla.

Uudisrakentamisessa Y-Säätiö-konsernin tavoitteena on kehittää ekologisia rakennusprosesseja ja ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa. Esimerkiksi kesällä 2020 valmistuneessa puukerrostalossa Jyväskylässä otettiin ensimmäisenä Y-Säätiö-konsernin kiinteistöistä käyttöön jäteveden lämmön talteenottomenetelmä.

Kaikki Y-Säätiön kokonaan omistaman M2-Kotien rakentamat uudiskohteet ovat ARA-kohteita, eli ne ovat valtion tuella rakennettuja ja niiden vuokrat ovat säädeltyjä. Säätiö rahoittaa asuntotuotantoaan myös korkotuki- ja joukkovelkakirjalainoilla sekä omalla rahoituksellaan. Asukasvalintoja ohjaa tarveharkinta. Koti vuokrataan sille, joka sitä kiireisimmin tarvitsee.

Käynnissä olevat hankkeemme

Helsinki

 • Oulunkylän Viisaan liikkumisen kortteli

Maaherrantielle valmistuvat vuokra-asunnot ovat vastaus pääkaupunkiseudun kasvavaan asuntopulaan. M2-Kodit rakennuttaa kortteliin 82 ARA-vuokra-asuntoa. Uudet asukkaat eivät tarvitse omaa autoa, sillä asunnot sijaitsevat juna-aseman ja Raide-Jokerin solmukohdassa. Lue lisää Oulunkylän Viisaan liikkumisen korttelista

 • Postipuiston korttelihanke

M2-Kodit on mukana suuressa kumppanuushankkeessa, jossa Pohjois-Pasilan Postipuistoon rakennetaan 300 asunnon kortteli. Lue lisää Pasilan Postipuiston korttelihankkeesta

Vantaa

 • Martinlaakson purkavan täydennysrakentamisen hanke

Vantaan Martinlaaksossa purettiin alkuvuonna 2020 kolme M2-Kotien kerrostaloa. Näiden tilalle rakennetaan parhaillaan paremmin kysyntään vastaavia asuntoja. Uusien vuokrakotien lisäksi taloihin rakennetaan uudenlaisia yhteistiloja, kuten vuokrattava vierashuone. Kohde on M2-Kotien suurin täydennysrakennushanke. Talot valmistuvat vaiheittaain vuosien 2022 ja 2023 aikana. Lue lisää Martinlaakson kohteesta

Espoo

 • Espoon Piispanporttiin 58 M2-Kotien asuntoa

M2-Kodit rakennuttaa erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen M2-Kotien vuokra-asuntoja. Piispanporttiin rakentuvan vuokratalon arvioidaan valmistuvan syksyllä 2023. Lue lisää Espoon Piispanportin asunnoista

 • Uusia vuokra-asuntoja Espoon Karakallioon

M2-Kodit rakennuttaa Espoossa kohtuuhintaisia ARA-vuokra-asuntoja Karakallioon. Osoitteeseen Kotkakuja 1 valmistuu 42 ARA-vuokra-asuntoa. Talon arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2022. Lue lisää Espoon Karakallion asunnoista

 • Friisinmäkeen koteja nuorille

Friisinmäkeen valmistuu koteja alle 30-vuotialle espoolaisille nuorille loppuvuodesta 2021. Friisinmäkeen rakennetaan kuusi luhtitaloa. Kaksikerroksisissa taloissa on yhteensä 56 huoneistoa. Lue lisää Espoon Friisinmäen nuorisoasunnoista

 • Vermonniittyyn 16-kerroksinen talo

Vermonniittyyn valmistuu M2-Kotien 16-kerroksinen talo kesällä 2022. Taloon valmistuu yhteensä 122 uutta ARA-vuokra-asuntoa.  Lue lisää Vermonniityn kohteesta

Friisinmäenaukio Havainnekuva Q4-
Friisinmäkeen valmistuu luhtitaloja, joihin voivat muuttaa alle 30-vuotiaat espoolaiset nuoret.

Tuusula

 • Hyrylän keskustaan valmistuu M2-Kotien ARA-vuokra-asuntoja poikkeuksellisen tehokkaalla betonirakentamisen tekniikalla. Talo tehdään mahdollisimman pitkälle valmiiksi tehtaalla ja kootaan tontilla. Asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihin syksyllä 2021. Lue lisää Hyrylän kohteesta
Hyrylän keskustaan valmistuu M2-Kotien ARA-vuokra-asuntoja.

Nokia

 • Nokian Kauppakadulle, kaupungin ydinkeskustaan on rakenteilla 84 uutta M2-Kotien vuokrakotia. Uusiin koteihin päästään muuttamaan syksyllä 2021. Lue lisää Nokian vuokrakodeista

Lempäälä

Pirkkala

Tampere

 • Ranta-Tampellaan kohtuuhintaisia M2-Kotien asuntoja

Y-Säätiö rakennuttaa 62 ARA-vuokra-asuntoa Näsijärven rannalla sijaitsevalle historialliselle ranta-alueelle. Asuntojen arvioidaan valmistuvan keväällä 2023. Lue lisää Ranta-Tampellan vuokrakodeista.

 • Hervantajärvelle lähes sata M2-Kotien asuntoa

Osoitteeseen Lyyrapyrstö 2 rakentuvan kerrostalon arvioitu valmistumisaika on kesällä 2023. Lue lisää Hervantajärven asunnoista.

Jyväskylä

 • M2-Kodit on mukana uuden luonnonläheisen Kangasrinteen  asuinalueen rakentamishankkeessa. M2-Kodit rakennuttaa alueelle 52 ARA-vuokra-asuntoa. Uusiin koteihin päästään muuttamaan syksyllä 2021. Lue lisää Jyväskylän vuokrakodeista
M2-Kotien vuokratalo osoitteessa Huhta 9 Jyväskylässä
Kangasrinteen kaupungisosa valmistuu vanhalle sairaala-alueelle. M2-Kotien talo havainnekuvassa vasemmalla.

Käynnissä olevat kehityshankkeemme

Helsinki

 • Elonkirjotalo-konsepti

Elonkirjotalo on täysin uudenlainen puukerrostalokonsepti.

Luonnon monimuotoisuutta edistävää ja hiiltä sitovaa puukerrostaloa kehitetään Y-Säätiön kehityshankkeessa vuosina 2020–2022. Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -ohjelmasta.

Elonkirjotalo-hanke on hakenut mukaan Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan. Tavoitteena on, että pilottitontti löytyisi Helsingin kaupungin alueelta.

Lue lisää Elonkirjotalon konseptista

 • ITIS SITI -ehdotus

Idea- ja arkkitehtikilpailussa etsittiin ehdotuksia Itäkeskuksen alueen kehittämiseen. Puhoksen ja Puotilan alueet etenivät jatkosuunnitteluun ITIS SITI -ehdotuksen pohjalta. Y-Säätiö on mukana ehdotuksen takana olevassa konsortiossa. Lue lisää ITIS SITI -ehdotuksesta

Y-Säätiö on mukana konsortiossa, joka on ITIS SITI -hankkeen takana.

 

Muut sivustomme: m2kodit.fi | asuntoensin.fi | housingfirsteurope.eu