Y-Säätiö-konserni rakennuttaa kasvukeskuksiin

Y-Säätiö-konserni rakennuttaa kasvukeskuksiin

Rakennutamme kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja erityisryhmien koteja. Rakennuttamisen ja kiinteistöjen ylläpidon energiankäyttö on tärkeä suunnitteluamme ohjaava lähtökohta.

Säätiön uudistuotannon alueelliset painopisteet ovat niillä paikkakunnilla, joilla kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on kysyntää. Näitä alueita ovat erityisesti pääkaupunkiseutu ja Tampereen työssäkäyntialue. Muissa kasvukeskuksissa rakennushankkeemme ovat hyvien liikenneyhteyksien varrella, palvelujen läheisyydessä.

Rakenteilla satoja koteja

Vuonna 2021 M2-Kotien ARA-vuokra-asuntoja valmistui kasvukeskuksiin hyville
sijainneille yhteensä 357. Vuoden lopussa oli rakenteilla 633 asuntoa.

Vuoteen 2030 mennessä tarkoituksenamme on rakentaa tai hankkia yli 5 000 uutta asuntoa. Tämä toteutetaan uudisrakentamisella ja asuntojen ostolla.

Uudisrakentamisessa Y-Säätiö-konsernin tavoitteena on kehittää ekologisia rakennusprosesseja ja ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa. Esimerkiksi kesällä 2020 valmistuneessa puukerrostalossa Jyväskylässä otettiin ensimmäisenä Y-Säätiö-konsernin kiinteistöistä käyttöön jäteveden lämmön talteenottomenetelmä.

Kaikki Y-Säätiön kokonaan omistaman M2-Kotien rakentamat uudiskohteet ovat ARA-kohteita, eli ne ovat valtion tuella rakennettuja ja niiden vuokrat ovat säädeltyjä. Säätiö rahoittaa asuntotuotantoaan myös korkotuki- ja joukkovelkakirjalainoilla sekä omalla rahoituksellaan. Asukasvalintoja ohjaa tarveharkinta. Koti vuokrataan sille, joka sitä kiireisimmin tarvitsee.

Käynnissä olevat hankkeemme

Helsinki

  • Oulunkylän Viisaan liikkumisen kortteli

Maaherrantielle valmistuvat vuokra-asunnot ovat vastaus pääkaupunkiseudun kasvavaan asuntopulaan. M2-Kodit rakennuttaa kortteliin 82 ARA-vuokra-asuntoa. Uudet asukkaat eivät tarvitse omaa autoa, sillä asunnot sijaitsevat juna-aseman ja Raide-Jokerin solmukohdassa. Lue lisää Oulunkylän Viisaan liikkumisen korttelista

Y-Säätiön M2-Kodit Maaherrantie 30 Havainnekuva Jaakkola ArkkitehditM2-Kodit rakennuttaa Oulunkylän Maaherrantielle yli 80 asunnon kokonaisuutta. 

Vantaa

  • Martinlaakson purkavan täydennysrakentamisen hanke

Vantaan Martinlaaksossa purettiin alkuvuonna 2020 kolme M2-Kotien kerrostaloa. Näiden tilalle rakennetaan parhaillaan paremmin kysyntään vastaavia asuntoja. Uusien vuokrakotien lisäksi taloihin rakennetaan uudenlaisia yhteistiloja, kuten vuokrattava vierashuone. Kohde on M2-Kotien suurin täydennysrakennushanke. Talot valmistuvat vaiheittain vuosien 2022 ja 2023 aikana. Lue lisää Martinlaakson kohteesta

Espoo

  • Espoon Piispanporttiin 58 M2-Kotien asuntoa

M2-Kodit rakennuttaa erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen M2-Kotien vuokra-asuntoja. Piispanporttiin rakentuvan vuokratalon arvioidaan valmistuvan syksyllä 2023. Lue lisää Espoon Piispanportin asunnoista

  • Uusia vuokra-asuntoja Espoon Karakallioon

M2-Kodit rakennuttaa Espoossa kohtuuhintaisia ARA-vuokra-asuntoja myös Karakallioon. Osoitteeseen Kotkakuja 1 valmistuu 42 ARA-vuokra-asuntoa. Talon arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2022. Lue lisää Espoon Karakallion asunnoista

  • Vermonniittyyn 16-kerroksinen talo

Espoon Vermonniittyyn valmistuu M2-Kotien korkein talo, 16-kerroksinen kerrostalo, kesällä 2022. Taloon valmistuu yhteensä 122 uutta ARA-vuokra-asuntoa. Lue lisää Vermonniityn kohteesta

Kuopio

Havainnekuva M2-Kodit Vaahteratie 22 KuopioKuopion Päivärantaan valmistuu lähes 40 M2-Kotien asuntoa.

Tampere

  • Ranta-Tampellaan kohtuuhintaisia M2-Kotien asuntoja

Y-Säätiö rakennuttaa 62 ARA-vuokra-asuntoa Näsijärven rannalla sijaitsevalle historialliselle ranta-alueelle. Yhdeksänkerroksisen talon asunnoista on näkymät aluetta halkovalle kanavalle tai Näsijärvelle. Asuntojen arvioidaan valmistuvan keväällä 2023. Lue lisää Ranta-Tampellan vuokrakodeista.

Ranta-Tampellassa M2-Kotien kohde sijaitsee vesistöjen äärellä.

  • Hervantajärvelle lähes sata M2-Kotien asuntoa

Osoitteeseen Lyyrapyrstö 2 rakennettava M2-Kotien kerrostalo on valmistuessaan A-energialuokassa. Hiilijalanjälkeä on pyritty pienentämään valitsemalla runkoratkaisuksi ontelolaatat massiivilaatan sijaan. Katolle on suunniteltu aurinkopaneelit. Talo valmistuu arviolta kesällä 2023. Lue lisää Hervantajärven asunnoista.

M2-Kotien asunnot valmistuvat Hervantajärvelle 2023.

Käynnissä olevat kehityshankkeemme

Helsinki

  • Elonkirjotalo-konsepti

Elonkirjotalo on täysin uudenlainen puukerrostalokonsepti.

Luonnon monimuotoisuutta edistävää ja hiiltä sitovaa puukerrostaloa kehitetään Y-Säätiön kehityshankkeessa vuosina 2020–2022. Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -ohjelmasta.

Elonkirjotalo-hanke on hakenut mukaan Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan. Tavoitteena on, että pilottitontti löytyisi Helsingin kaupungin alueelta.

Lue lisää Elonkirjotalon konseptista

  • ITIS SITI -ehdotus

Idea- ja arkkitehtikilpailussa etsittiin ehdotuksia Itäkeskuksen alueen kehittämiseen. Puhoksen ja Puotilan alueet etenivät jatkosuunnitteluun ITIS SITI -ehdotuksen pohjalta. Y-Säätiö on mukana ehdotuksen takana olevassa konsortiossa. Lue lisää ITIS SITI -ehdotuksesta

Y-Säätiö on mukana konsortiossa, joka on ITIS SITI -hankkeen takana.

 

Muut sivustomme: m2kodit.fi | asuntoensin.fi | housingfirsteurope.eu