Kansainvälinen työ

Kansainvälinen työ

Olemme aktiivinen toimija kansainvälisessä asunnottomuustyössä. Koordinoimamme Housing First Europe Hub on oppimisalusta, joka uudistaa asunnottomuustyötä Euroopassa.

Housing First Europe Hub on Y-Säätiön ja eurooppalaisten asunnottomuusjärjestöjen verkoston FEANTSAn koordinoima pysyvä oppimisalusta asunnottomuustyön uudistamiseksi Euroopassa.

Hub kerää yhteen tietoa, kokemuksia ja tutkimuksia Asunto Ensin -periaatteen soveltamisesta. Verkoston toiminta koostuu koulutuksista, tutkimuksesta sekä vaikuttamistyöstä eri tasoilla. Se tukee myös kehittämishankkeita.

Hubin tavoitteena on jatkaa yhteistä oppimista ja tukea Asunto Ensin -työn sisällöllistä kehittämistä eri maissa.

Hubin jäseniksi on sitoutunut useita voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, niin järjestöjä kuin julkisen sektorin toimijoita. Kustannuksiin osallistuvilla taustayhteisöillä on edustus ohjausryhmässä, mutta muutoin verkoston toiminta on avointa. Tieto ja kehittämistyön tulokset pyritään levittämään kaikkien kiinnostuneiden saataville.

Housing First Europe Hub toimii osana Y-Säätiön kehittämisyksikköä.

Jäsenenä FEANTSA-kattojärjestössä

Olemme jäsenenä eurooppalaisessa FEANTSA-kattojärjestössä (The European Federation of National Organisations Working with the Homeless). FEANTSA on ainoa merkittävä eurooppalainen verkosto, joka keskittyy työssään yksinomaan asunnottomuuteen.

Meidän lisäksemme FEANTSAn jäseniä Suomesta ovat Helsingin DiakonissalaitosVailla vakinaista asuntoa ryAsukasliitto ja Nuorisoasuntoliitto.

 

Muut sivustomme: m2kodit.fi | asuntoensin.fi | housingfirsteurope.eu