Y-Säätiö-konserni tarjoaa vuokra-asuntoja yli 50 kaupungissa tai kunnassa ihmisille, joiden on vaikea löytää asuntoa.  Niitä hankitaan lisää ostamalla yksittäisiä huoneistoja asunto-osakeyhtiöistä ja rakennuttamalla vuokrataloja eri puolille Suomea. Asuntojen hankinnan painopistealueena ovat pääkaupunkiseutu sekä muut suuret kaupungit tai kasvukeskukset.

Yksittäisten asuinhuoneistojen jälleenvuokraus on säätiön ydintoimintaa ja suurin osa erityisryhmille suunnatuista Y-Säätiön asunnoista (noin 80 prosenttia) on jälleenvuokrattu kuntien, seurakuntien tai muiden yhteistyökumppaneiden käyttöön.

Jälleenvuokraustoiminnan lisäksi Y-Säätiöllä on lähinnä pääkaupunkiseudulla asuntoja, joiden vuokrauksesta Y-Säätiö vastaa itse.

Y-Säätiö tekee jälleenvuokrausyhteistyötä kaupunkien, kuntien tai näiden omistamien kiinteistöyhtiöiden kanssa seuraavilla paikkakunnilla: Espoossa, Helsingissä, Hangossa, Hollolassa, Hyvinkäällä, Hämeenkyrössä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Järvenpäässä, Kemissä, Keravalla, Kirkkonummella, Kokkolassa, Kotkassa, Kouvolassa, Kuopiossa, Lohjalla, Lahdessa, Muuramessa, Nokialla, Petäjävedellä, Pirkkalassa, Porissa, Porvoossa, Raahessa, Raaseporissa, Raumalla, Riihimäellä, Salossa,  Tampereella, Turussa, Tuusulassa, Vantaalla ja Ylöjärvellä.

Seurakuntayhteistyötä Y-Säätiöllä on Espoossa, Helsingissä, Iisalmessa, Imatralla, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kokkolassa, Laukaassa, Nurmeksessa ja Vantaalla.

Jälleenvuokrausyhteistyötä tehdään myös yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Näitä ovat:

Asukasvalinnassa käytetään tarveharkintaa

Asuntojen asukasvalinta perustuu asunnonhakijan asunnontarpeeseen ja hakijat näihin asuntoihin tulevat pääasiassa yhteistyökumppaneiden kautta. Näitä yhteistyökumppaneita ovat A-klinikkasäätiö, Espoon Diakoniasäätiö, Kalliolan setlementti, Kriminaalihuollon tukisäätiö, KRIS Etelä-Suomi, Monika-Naiset Liitto ry, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Sininauhasäätiö, Sininauha Oy, Suomen pakolaisapu, Takaisin elämään ry, Vantaan A-kilta, Vantaan kaupunki ja VVA ry.

Jälleenvuokrausyhteistyössä jällenvuokraajataho suorittaa asukasvalinnat. Suoravuokrauksessa asukasvalinnat tehdään Y-Säätiön ja yhteistyökumppanin kanssa yhteistyössä.

Yksittäisten huoneistojen ostamisen lisäksi Y-Säätiö myös rakennuttaa vuokrataloja. Rakentamisen lähtökohtana ovat aina paikalliset tarpeet ja toiveet. Rakennushankkeina on toteutettu sekä tavallisia vuokrataloja että tukipalvelun mahdollistavia yksiköitä eri erityisryhmille.

 

Mihin Y-Säätiötä tarvitaan?

Y-Säätiön tavoitteena on vaikuttaa siihen, että Suomessa ei kenenkään tarvitsisi olla asunnoton. Jokaisella on oikeus omaan kotiin ja yksityisyyteen.

Autamme sekä tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja että tuomalla asunnottomuuteen liittyviä teemoja esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Y-Säätiö haluaa, että päättäjät ymmärtävät, miten asunnottomuutta voidaan vähentää ja miksi se on tärkeää.

Olemme sitoutumaton ja neutraali toimija, jonka perusti laaja joukko suomalaisen hyvinvoinnin kannalta merkittäviä organisaatioita: Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen kaupungit, Suomen Kaupunkiliitto (nyk. Kuntaliitto), kirkkohallitus, Suomen Punainen Risti, Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto, Alko sekä Suomen Mielenterveysseura.

Y-Säätiötä tarvitaan puhumaan asioista, joista muuten ollaan hiljaa. Toimintamme nojaa vankkaan asiantuntemukseen, joka perustuu monipuoliseen yhteistyöhön kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Asunto ensin -periaate kiinnostaa ulkomailla

Toimimme Suomessa aktiivisesti Asunto ensin -periaatteen -kehittäjänä. Periaate yleistyy nopeasti etenkin Euroopan maissa. Tutustu englanniksi tuottamaamme A Home of Your Own -käsikirjaan suomalaisesta asunnottomuustyöstä.

Olemme suomalaisjärjestöjen koordinoijana eurooppalaisessa FEANTSA-kattojärjestössä (the European Federation of National Organisations working with the Homeless), joka ajaa asunnottomien asiaa laajasti Euroopassa. Meidän lisäksemme jäseninä Suomesta ovat Helsingin Diakonissalaitos, Vailla vakinaista asuntoa ry, Asukasliitto ja Nuorisoasuntoliitto.